Sommarmeddelande från The Human Element Sweden

Extra Nätverksträff den 25 augusti

En extra Nätverksträff arrangeras i nu augusti – om en månad – på Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm, den 25 augusti. Vi börjar kl. 0930 och håller på till kl. 1700.

På förmiddagen ligger fokus på kvalitetsfrågor för THE-handledare. Efter lunch berättar Jim Tamm om nyheter i Radical Collaboration och om RC klimatundersökning. Vi kommer också att arbeta i små grupper med ”hands on” träning på anonymiserat RC-material (klimatundersökningen) som använts i olika företag. Tanken är att du skall lära dig hur det går till att hantera indata och utdata och förstå vad som sker.

Fortsätt läsa

Intervjuer med Will Schutz på CD

Joyce Feddon intervjuar Will Schutz – Essentials of The Human Element

This series of interviews of Will Schutz conducted by Joyce Feddon is a comprehensive description of The Human Element in the words of its creator. He had a distinct way of talking about his work that was simple, understated, exceptionally clear, fascinating, and very compelling. This set affords a chance to hear not only the way he spoke about his work, but also examples and stories about where his thinking originated. The insights gained should help you to understand The Human Element in greater depth.

Essentials of The Human Element contains:

CD 1: The Basics of Empowerment. Self Knowledge Into Self-Power

CD 2: Self Knowledge Into Self-Power. From Blame to Empowerment

CD 3: The Mastery of Effective Team Building. Applications for the Organization

CD 4: Concordance Decision Making: Empowerment in Action

Priset för hela CD-boxen är 400 kr exklusive moms och frakt.

Kontakta Leif Cervin för mer information eller köp.

THE Sweden Sommarmeddelande

What is the purpose of business? (Drucker, 1974)
To create a customer!

Hur fångar man intresset hos en potentiell kund?

Se där en fråga de flesta konsulter ständigt söker svaret på. Ett svar är: ”Man erbjuder något som är omedelbart intressant och givande”! En snabb och billig klimatundersökning, med fokus på samarbetsförmåga, via webben, är väl något de flesta företagsledningar borde vara intresserade av – särskilt som det snabbt ger underlag för åtgärder? Så bra då att jag kan annonsera.

Fortsätt läsa

Leif Cervin intervjuar Jim Tamm

Utvalda

Ingen når i dag framgång på egen hand. Världen har blivit alldeles för komplex och sammankopplad för att individer ska kunna lyckas utan samarbetsförmåga. I den världen är det nödvändigt att forma allianser och att samarbeta i olika projekt – inom företag och mellan skilda organisationer. Förmågan att bygga långsiktiga relationer är både en nödvändighet och en framgångsfaktor.

”Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete” hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla din kompetens i att förebygga och lösa konflikter.