Öppna seminarier

The Human Element

 

AmoGraVis
 • 12 – 17 juni 2011
 • 4 – 9 september 2011
 • 14 – 18 november 2011
Cojn
 • 19 – 23 september 2011
 • 14 – 18 november 2011
Concore
 • 16 – 20 maj 2011
 • 19 – 23 september 2011
 • 28 november – 2 december 2011
CORECODE International AB
 • 27 juni – 1 juli 2011
 • 3 – 7 oktober 2011
 • 7 – 11 november 2011
 • 28 november – 2 december 2011
Gotlandsakademin
 • 21 – 25 maj 2012
 • vecka 39 i Stockholm
 • vecka 16, 2013 i Frankrike
Kleiner & Partner
 • 5 – 9 september 2011
 • 18 – 22 januari 2012
 • 7 – 11 maj 2012
Kommunikationsutveckling AB
 • 12 – 17 juni 2011
Lindblom Consulting
 • 13 – 17 juni 2011
 • 26 – 30 september 2011
 • 24 – 28 oktober 2011
 • 21 – 25 november 2011
Lysande Utsikter
 • 27 juni – 1 juli 2011
Petrina & Partners
 • 15 – 20 maj 2011
 • 25-30 september 2011
 • 20-25 november 2011
Schneede AB
 • 21 – 25 maj 2012
 • vecka 37, 41 och 49
Taktik
 • 15 – 20 maj 2011
 • 3 – 8 juli 2011
 • 25 – 30 september 2011
 • 20 – 25 november 2011
Ulla-Karin Eldh Bobeck AB
 • 29 september – 3 oktober 2011

 

The Human Element – Handledarutbildning

Kontakta Leif Cervin

 •  30 januari – 10 februari 2012

Radical Collaboration, Förtroendefullt Samarbete

The Human Element Sweden/BCon
 • Meddelas senare
Concore AB
 • 1 – 3 juni 2011
 • 31 augusti – 2 september 2011
 • 7 – 9 december 2011
CORECODE International AB
 • 13 – 15 juni 2011
Gotlandsakademin
 • 10 – 12 maj 2011
 • 24 – 26 maj 2011
Lindblom Consulting
 • 12 – 14 december 2011
Mobiz AB
  • 4 – 6 maj 2011
Samarbetsbolaget
 • 4 – 6 april 2011
Taktik
 • 4 – 6 maj 2011
 • 19 – 21 oktober 2011

 

Radical Collaboration, Förtroendefullt Samarbete – Handledarutbildning

The Human Element Sweden/ BCon
 • 14- 20 augusti 2011

 

Element B – certifiering av handledare

The Human Element Sweden/BCon
 • 7 – 8 september 2011

THE – Handledarutbildning

The Human Element Phase II- Handledarutbildning

 

Om du har genomgått en 5 dagars grundkurs i The Human Element kan du gå en handledarkurs för att bli certifierad THE-handledare.

Handledarutbildningen syftar till att

 • fördjupa din förståelse för FIRO-teorin och för The Human Element-ideérna och dess tillämpningar på såväl individnivå som för grupp och organisation
 • öka din självinsikt
 • ge dig träning i att använda och förmedla The Human Element, både som idé och modell och praktiskt med instrument och annat material
 • certifiera dig som THE-handledare

Kursen pågår i 13 dagar. Den är mycket intensiv och du är uppbokad såväl kvällar som helger.

Så här beskriver en av deltagarna sin upplevelse av en handledarkurs:

“Denna 14-dagars “berg- och dalbana” gav mig nya insikter och mer övning och färdighet i hur jag kan använda modellen och dess verktyg i olika sammanhang.
Handledarna var otroligt duktiga! Inte minst för att de redan från första dagen avdramatiserade mina prestationskrav genom att betona det ödmjuka förhållningssättet att det här handlar inte om perfektion utan om övning, övning och övning. De lade även stor tonvikt vid att presentera THE som ett alternativt förhållningssätt än som en enda “sann” metod, vilket är ett av skälen till att jag uppskattar THE så mycket.

Känslan jag hade när jag åkte därifrån kan illustreras med scenen i filmen Trollkarlen från Oz, när Dorothy och Toto står vid början av “the yellow brick road”, – vid en ny startpunkt, förväntansfulla att ta sig an de utmaningar som vägen bär med sig, även om vägen är oviss när de startar”.

Emma Rosqvist, Göteborgs Spårvägar

Utbildningarna har genomförts i Sverige, på engelska, 2006 – 2011.

Tid 

  30 januari – 10 februari 2012 i Liden.

 

Pris
Kurspriset motsvarar $6 000 plus moms – c:a 42 000 kr. Härtill kommer internatkostnader.

Formella krav
Du skall ha genomgått en 5 dagars grundkurs i The Human Element.

Mer information
Kontakta mig, Leif Cervin, tfn tfn +46-8-651 03 96, mobil +46-704-91 76 51.

Vem bör delta?
The Human Element Phase II riktar sig till HR-specialister och konsulter, som behöver en stabil grund och god förmåga när det gäller utveckling av individer och grupper.

Kursen riktar sig också till ledare, som vill förbättra sitt ledarskap – bl.a. genom ökad självinsikt – och öka sin förmåga att förstå och handleda processer i grupper och mellan individer.

Element B – certifiering av handledare

FIRO Element B – ett instrument för självskattning


Du har naturligtvis en föreställning om hur du fungerar tillsammans med andra människor – och om hur andra människor uppfattar dig. Om du är som de flesta andra funderar du över det ibland. Kanske skulle du vilja veta mera om det? Kanske du vill göra förändringar? Element B är ett instrument för självskattning, som kan ge dig ökad insikt om dig själv. I instrumentet tar du ställning till påståenden om ditt beteende mot andra och andras beteenden gentemot dig, som du ser det. Du kan gå igenom Element B på under en kvart och du kan räkna ut dina värden på kortare tid än så. Hur lång tid du sedan använder för att förstå dina värden och söker ta ställning till vad de betyder för dig och – kanske viktigast – vad du kan behöva göra med anledning av de insikter du fått är en helt annan sak! Att förstå dina siffror och besluta vad du vill göra underlättas erfarenhetsmässigt om du gör det i interaktion med andra människor – t.ex. vid ett handlett seminarium kring Element B.

Syftet är ökad medvetenhet


Element B är framför allt avsett att hjälpa användaren öka sin självinsikt. Till skillnad från de flesta andra liknande instrument har det inte utformats för att klassificera, diagnostisera eller förutsäga någonting. Det mäter inga absoluta och oföränderliga karaktärsdrag. De visar på hur användaren hittills valt att vara. Att förändra eller inte förändra någon av de siffror som instrumentet ger är fullt möjligt och helt och hållet användarens val.

Vill du själv leda seminarier där Element B används?


Det kan du göra om du skaffar certifiering som handledare av Element B. För certifiering krävs att du går igenom ett särskilt handledarseminarium – eller certifieringskurs – på två dagar, där du lär dig att hantera och tolka Element B. Därutöver krävs att du har god erfarenhet av att arbeta med utveckling av ledare och medarbetare.

 

Om FIRO Element B – Pär Larshans, personalchef på Max Hamburgerrestauranger

“Vi använder FIRO Element B löpande på olika nivåer i våra ledarutbildningar. Det är bra för att man får bekräftelse på hur man upplevs som ledare. Det blir början på en inre resa och blir ett sätt att stimulera medarbetarna att växa.”

“FIRO Element B har vi jobbat med i tre år. Där står frågor som ‘varför beter jag mig som jag gör’ i centrum. När man accepterar sig själv som man är – inte perfekt, men ok – är det också lättare att börja förändra sitt beteende. Det kan handla om att man som chef ser att jobbet kräver något annat än det man gjort förut. Element B hjälper till att skapa en insikt om att det går att förändra sig själv om man vill.”
 

Om FIRO Element B – Eliisa Lönnborg, Verksamhetsansvarig, InfoKomp

“Element B var för mig en konkret, pedagogiskt bra upplagd utbildning, jag lärde mig massor på 2 dagar, både om mig själv och om Element B, fick på fötterna för att själv genomföra utbildningen en vecka senare med gott resultat.”

Tider under 2011

 • september 2011 – datum meddelas senare

Certifieringen genomförs av Leif Cervin. 

Seminariekostnad

 

9 000 kr exkl. moms (externat, kostnad för luncher och kaffe tillkommer).

 

 

 

Förtroendefullt samarbete – seminarier

Radical Collaboration – Förtroendefullt Samarbete

Förhandling, konfliktlösning och långsiktigt relationsbyggande.

Ett utvecklingsprogram för alla de som har en roll där olika intressen kan skapa motsättningar. Förtroendefullt samarbete hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa konflikter. Programmet ger dig metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga relationer.

Genom effektivare samspel och en öppnare kommunikation kan man bygga långsiktiga relationer både inom och utanför organisationen.

Det här får du ut av programmet

 • Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende.
 • Reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer.
 • Ökad förmåga att förebygga konflikter.
 • Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.
 • Träning i att föra goda samtal.
 • Träning i att förhandla vid olika intressekonflikter.
 • Träning i konflikthantering.
 • En metod du kan använda direkt.

Unik kombination av “hårt och mjukt”

Programmet bygger på en unik kombination av “hårda och mjuka” metoder. Den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen. Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln “Getting to Yes” eller på svenska “Vägen till Ja”. Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz.

Pedagogik

Seminariet omfattar tre dagar. Vi börjar med grunderna i de båda metoderna för att sedan bygga vidare steg för steg av förståelse och färdigheter. Vi arbetar också på kvällarna. För att maximera inlärningseffekten blandar vi olika lärmetoder såsom praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser, diskussioner i mindre grupper samt i storgrupp.

Tider under 2010

Här hittar du datum för konsultnätverkets seminarier i The Human Element och Radical Collaboration – Förtroendefullt Samarbete.

Handledarutbildning

Handledarutbildningar går i Sverige med jämna mellanrum. I övrigt finns det möjlighet att gå handledarutbildning i USA, se www.radicalcollaboration.com.

Förtroendefullt samarbete

Så här uttalar sig en av deltagarna vid ett företagsinternt seminarium:

Jim has an air of authority and knowledge that creates high expectations in his audience before he even starts his introduction and lecture. All of the Swedish participants that approached me afterward said that this “was really something extremely good” and most useful for them, both professionally and in their private lives.

Jim presented what he had to say with lots of empathy and in ways that made everyone start thinking, that is thinking before talking… In Sweden we have the word “afterthought” – but what it really means is “think before acting”.

Karl Olsson, Chief Operating Officer, Adra Match ASA, Stockholm, Sweden

Namnet Förtroendefullt samarbete

Förutom på kursen är Förtroendefullt Samarbete också namnet på den svenska översättningen av boken Radical Collaboration. Den svenska boken kom ut i september 2006 på Studentlitteratur. Vill du beställa den? Klicka här!

Kanske vill du läsa ett smakprov från boken? Klicka här!

Passa också på att se våra intervjuer med Jim Tamm i amerikansk TV! Klicka här!

Beyond Conflict och Radical Collaboration är benämningar som används i USA och andra länder i världen på denna kurs – tidigare också i Sverige.

Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete

Vill du veta mer om upphovsmannen Jim Tamm, så klicka här.

För mer information kontakta Leif Cervin!