Jim Tamm på ”Between the Lines”

Barry Kibrick (KLCS-TV, Los Angeles) samtalar med Jim Tamm i programmet ”Between the lines”. Deras samtal handlar om vad ”Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete” står för och om innehållet i Jims bok.

 

 

 

 

 

 

{flv}btwl{/flv}
Filmen startar automatiskt. För markören över filmen för att få fram kontrollerna.
Du kan pausa och/eller stänga av ljudet. För att se filmen behöver du
Flash.

Förtroendefullt samarbete – att bygga långsiktiga relationer 

Ingen når i dag framgång på egen hand. Världen har blivit alldeles för komplex och sammankopplad för att individer ska kunna lyckas utan samarbetsförmåga. I den världen är det nödvändigt att forma allianser och att samarbeta i olika projekt – inom företag och mellan skilda organisationer. Förmågan att bygga långsiktiga relationer är både en nödvändighet och en framgångsfaktor.

”Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete” hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla din kompetens i att förebygga och lösa konflikter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jim Tamm på ”Bay Area Week”

Douglas Benson, (Public Affairs Director for KCNS-TV in San Francisco) intervjuar Jim Tamm om de fem grundläggande färdigheterna I Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete.

 

 

 

 

 

 

{flv}tamm{/flv}
Filmen startar automatiskt. För markören över filmen för att få fram kontrollerna.
Du kan pausa och/eller stänga av ljudet. För att se filmen behöver du
Flash.

Verkligt samarbete börjar inom individen. Fem personliga färdigheter behöver du:

Fyra av dem är vilja till samarbete, öppenhet, personligt ansvar samt självkännedom och förståelse av andra.

Den femte färdigheten handlar om problemlösning. Lär dig att förhandla och lösa konflikter med en mycket effektiv metod: det intressebaserade förhållningssättet till problemlösning.

 

Jim Tamm om Red Zone, Green Zone

Ingen når i dag framgång på egen hand. Världen har blivit alldeles för komplex och sammankopplad för att individer ska kunna lyckas utan samarbetsförmåga. I den världen är det nödvändigt att forma allianser och att samarbeta i olika projekt – inom företag och mellan skilda organisationer. Förmågan att bygga långsiktiga relationer är både en nödvändighet och en framgångsfaktor.

Jim Tamm berättar på ett seminarium i Göteborg 2008 om Red Zone, Green Zone.

Förtroendefullt samarbete – att bygga långsiktiga relationer

”Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete” hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla din kompetens i att förebygga och lösa konflikter.