Om The Human Element Sweden

– en serviceorganisation för certifierade handledare i Sverige

The Human Element Sweden AB är en serviceorganisation för certifierade handledare i Sverige. Läs mer om de fyra hörnpelarna i vår verksamhet och hur vi kan stötta din verksamhet som konsult och/eller utbildare inom The Human Element.

The Human Element Sweden är även medlem i Social Venture Network Sweden.

Allt som rör The Human Element – på svenska

Att på kommersiell basis tillhandahålla allt erforderligt material – handledarmanualer, arbetsböcker, instrument, väggscheman, litteratur, datorstöd m.m. – för seminarier och andra insatser som rör The Human Element och dess tillämpningar på svenska. Bolaget har ensamrätt till svenska översättningar. Material säljs enbart till certifierade handledare.

Att anordna handledarutbildning, som leder till certifiering, för The Human Element och dess tillämpningar, och att söka stimulera till – eller skapa – nya tillämpningar, stödda av materialet på svenska.

 

Att vara partner i Sverige för ägarna till rättigheterna till The Human Element, Business Consultants Network, Inc. (BCon), samt representera de svenska handledarna och deras intressen gentemot BCon. I uppgiften ingår också att utveckla och vidmakthålla ett kontaktnät bland THE-handledare i Europa och resten av världen och förmedla information och kontakter till och från de svenska handledarna

Att hålla samman och vårda det svenska nätverket av THE-handledare genom medlemsbrev, sammankomster, kurser och seminarier och genom att på olika sätt verka för god kvalitet i det praktiska THE-arbetet.

The Human Element Sweden AB fokuserar enbart på The Human Element® och på tillämpningar därav; vi har inga andra typer av produkter. The Human Element Sweden AB driver enbart de affärsidéer som beskrivits ovan; vi är inte konsulter eller utbildare i allmänhet.