The Human Element®

– Hur människorna fungerar avgör hur organisationen fungerar

Varje organisation och arbetsgrupp består av människor – enskilda individer. Individernas och gruppernas förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation, samarbete m.m. är helt central för organisationens effektivitet och prestationsförmåga.

Vi har ändå en tendens att lägga fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system. Att se till att individer och arbetsgrupper fungerar väl – att bygga Den Goda Organisationen – är den främsta uppgiften för ledarskapet i organisationen.

Ladda ner foldern om The Human Element!

Vill Du ha en väl fungerande, effektiv och högpresterande organisation? Se då till att människorna i den fungerar väl! I Den Goda Organisationen känner sig människor betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Varför nöja sig med mindre?

Programmet som tar fasta på det mänskliga

Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa Den Goda Organisationen. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer. Detta möjliggör öppenhet och eget ansvarstagande. Rädsla, rigida beteenden och ineffektivitet kan minska. Människor kan sluta känna sig som offer för omständigheterna och ersätta det med medvetna egna val.

The Human Element utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz (1925-2002), Ph.D.. Han var den som utvecklade FIRO-teorin för mellanmänskligt beteende för att senare fördjupa den i The Human Element. Will Schutz modell för personlig och organisatorisk utveckling har med stor framgång tillämpats inom företag och organisationer världen över med ökad effektivitet och produktivitet som resultat. Exempel är NASA, Rank Xerox och Procter & Gamble. Exempel i Sverige är Apoteket, Freys Hotels, Max Hamburgerrestauranger, Domstolsverket, Lantbrukarnas Riksförbund och SSAB.

Tillämpningen i Sverige av The Human Element stöds av en rådgivande grupp – ett Advisory Board – med internationell representation. Gruppen sysslar med frågor om kvalitetssäkring, forskning, marknadsföring m.m.

Du är också välkommen att kontakta:

Leif Cervin , tel 08-651 03 96, mobil 070-491 76 51