Kundrelationer

Customers for Life

Målet för kursen är att öka graden av kundservice i din organisation. Det sker genom att du som deltagare under kursen får möjlighet att:

  • Identifiera dina styrkor och svagheter i kundrelationer samt utveckla strategier för förbättring
  • Undersöka dina försvarsbeteenden som omedvetet hindrar dig från att ge god kundservice
  • Öva empatiskt lyssnande och lära hur kundklagomål kan vändas till varaktiga kundrelationer
  • Lära hur du med framgång kan uppträda mot krävande kunder
  • Uppleva hur kunder tänker och vad som kan motivera deras beslut
  • Utveckla en kundservicepolicy för ditt företag eller din avdelning/verksamhet
  • Lära dig att skapa ett klimat, i vilket människor tycker att det känns så bra att göra affärer med dig att de blir varaktiga kunder

Listening

Följande teman tas upp under kursen:

I) Att skapa långvariga kundrelationer
Mål och arbetsform för kursen THE i kundservice-ett unikt förhållningssätt
Dålig och god kundservice FIRO-teorin och excellent kundservice
Kostnad för dålig kundservice Organisationens styrkort

II) Du och kunden
Att möta utmanande kunder Att lyssna på kunden
Hur hantera missförstånd och klagomål Självhandledning
Självskattningsinstrument Personligt styrkort
Attitydens avgörande betydelse
III) Tillämpningar och verktyg
Kreativ problemlösning Tips och metoder
Att möta kunden Handlingsplan
Kundservice i praktiken – Spel

Kursen avslutas med en utvärdering.

För mer information kontakta Leif Cervin!