Hälsa och THE

Vem tillhandahåller mitt hälsosamma liv?

Definition av hälsa enligt Stora svenska ordboken: Ett tillstånd av välbefinnande och goda kroppsfunktioner.

Enligt The Human Element: Att genom medvetenhet om sig själv, om tankar, känslor, attityder och kroppsreaktioner välja ett hälsosamt liv.

Stine-misslyckad-460

Vem ser till vårt välbefinnande? Vem tillhandahåller mitt hälsosamma liv? Grundtankarna i The Human Element hjälper oss att se oss själva och våra möjligheter.

Med kunskap om hur vi fungerar och hur vi påverkas av våra erfarenheter förstår vi bättre varför vi mår och reagerar som vi gör.

En svårighet är att vara ärlig mot sig själv. Många gånger förnekar vi inför oss själva att vi till exempel är trötta, ledsna, arga eller i behov av kärlek. Vi förtränger våra behov. Till slut får vi någon fysisk reaktion som ont i huvudet, i ryggen eller magen. Stressen ökar och i värsta fall kan den leda till utbrändhet. Det intellektet inte vill erkänna talar nu kroppen om för oss.

När vi börjar förstå hur tankar och ärlighet påverkar vårt välbefinnande kan vi också välja att styra vårt liv i en hälsosammare riktning. Vi kan välja det som är positivt för oss.
Grundläggande är vårt förhållningssätt till oss själva och till det som händer omkring oss. Vi väljer varje dag om vi vill göra den till en positiv glad dag eller en dag fylld av irritation, ilska eller nedstämdhet.

The Human Element bygger på öppenhet och ärlighet mot sig själv och andra. Individens självkänsla, det vill säga känslan av att klara av sin situation, att vara sedd och känna sig betydelsefull, att tycka om sig själv och att tycka att man är värd att älska – det är grundläggande för hälsan. När irritation, osäkerhet och rädslor upptar vårt sinne, är vi fysiskt närvarande men mentalt frånvarande i nuet. Vi kan lära oss att se orsakerna till våra reaktioner.

Orsakerna kan bero på att våra grundläggande behov inte blivit tillgodosedda. Alla har behov att bli sedda, att få tillhöra någon eller något – det kan vara en person som står en nära i livet eller en grupp av något slag. Arbetsgruppen har stor betydelse, den politiska gruppen, den religiösa gruppen eller en grupp för gemensamma intressen är några exempel. Ett annat starkt behov är att känna att vi klarar av det vi företar oss, känna att vi har kontroll över tillvaron. När det brister tränger sig stressen på. Ytterligare ett behov är att känna sig omtyckt och älskad.

Behoven kan liknas vid hinkar. När dessa är fyllda mår vi bra, är vi i balans och är närvarande i livet. Alla har vi dock någon hink som behöver fyllas på.

När vi kommit fram till vad som fattas kan vi se till att skaffa oss det. Resultatet blir en bättre självkänsla och större trygghet i oss själva. Därmed blir det också lättare att vara närvarande i nuet och delta i det som sker.

Relationerna med andra förbättras, vi kan ge och ta emot kärlek, vi kan arbeta med glädje, vi finner kreativa lösningar och vi kan säga nej till för många krav och minska stressen.

Vi blir goda lyssnare och uppmärksammar våra medmänniskor.
Vi gör egna val som stärker hälsan och ger ökad livskvalitet.
Vi får helt enkelt ut mer av livet!

 • Energispill:
  Brist på kunskap och självkänsla leder till:
  Underutnyttjande av kompetens
  Undanhållanden. Viktiga ”sanningar” göms
  Rädslor
  Missförstånd, misstolkningar och konflikter
 • Livskvalitet:
  Är då individens kompetens tas till vara
  Då goda relationer skapas
  Då energin används till kreativt arbete istället för konflikter
  Då energin räcker till både arbete och en aktiv fritid
  Då individen har god självkänsla och lever fullt ut

Det är du som väljer ditt välbefinnande och ditt hälsosamma liv!
Med stöd av The Human Element kan var och en medvetet välja ett hälsosamt liv där energin räcker till mer än vardagens krav.

Citat:

Framgångsrika företag skapar ett arbetsklimat som stärker medarbetarnas självkänsla:
”Produktivitet, effektivitet och lönsamhet är starkt beroende av medarbetarnas goda självkänsla. Ett företags värde ökar i takt med att självkänslan ökar hos de anställda.”
Will Schutz, psykologen som utvecklade FIRO-teorin och fördjupade den i The Human Element®

Pengar och hälsa:
”Det finns en tydlig koppling till bankens lönsamhet och hur människorna mår på jobbet.”  Föreningssparbankens f.d. Koncernchef Birgitta  Johansson – Hedberg

Ledarskap och hälsa:
”De företag som är duktiga på ledarskap är oftast de företag som mår bäst.”
Hans Bergenheim på Previa

GW Progress