Förtroendefullt samarbete®

Hur undviker man att olika intressen leder till konflikter och låsningar?

Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är naturligt och oundvikligt. Men ibland kan motsättningar leda till konflikter som blir störande för verksamheten. Olösta och outtalade konflikter är det som mer än något annat påverkar våra organisationer och skapar ineffektivitet i verksamheten och stress i det mänskliga samspelet.

Reaction-Action

Men det går att förebygga sådana konflikter. Att arbeta med utvecklingsprogrammet Förtroendefullt samarbete i organisationen ger kunskaper och insikter om vad som skapar konflikter och hur vi kan förebygga dem. Förtroendefullt samarbete hjälper till att utveckla kompetensen i att förebygga och att lösa upp ineffektiva konflikter eller intressemotsättningar.

”Angreppssättet med stor öppenhet i förhandlingar som den här metoden fokuserar på är en spännande utmaning. För att det ska lyckas krävs en noggrann förberedelse vilket metoden också tydligt strukturerar.”
 
Deltagare i öppen kurs i Förtroendefullt samarbete.

 

Hävda egna intressen och ändå klara relationen

Programmet bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder. Den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen. Det är en metod och ett förhållningssätt för att nå överenskommelser där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Den utvecklar förmågan att hävda egna intressen och samtidigt bygga upp långsiktiga relationer. Den hjälper till att steg för steg inleda, driva och avsluta en problemlösningsprocess på ett konstruktivt sätt. Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes” eller på svenska ”Vägen till Ja”.

Varför sitter man plötsligt i en konflikt?

Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade (Fundamental Interpersonal Relation Orientation) utvecklingsprogrammet The Human Element. Programmet är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz. The Human Element är en teori och ett förhållningssätt som ger ökad förståelse för mellanmänskliga relationer och hjälper oss att effektivare kunna hantera dem. Den ger oss möjligheter att bli medvetna om egna reaktioner och försvarsattityder som leder oss in i konflikter och låsningar. Den hjälper oss även att utveckla vår förmåga att initiera och inleda en kontakt och att lyssna på ett sätt som främjar goda relationer och problemlösning.

”Tillit, förtroende, grön eller röd. Skapa trygghet! Omtumlad av tanken att uppfattas på ett sätt jag inte förväntat mig eller tror. Kontinuerligt reflektera. Dialog framför diskussion eller debatt.”

 

”Intressebaserad problemlösning – det sista vi gjorde kommer jag att ha stor nytta av i mitt dagliga arbete och sprida vidare i organisationen. Att vi går denna kurs kommer att skapa fantastiska relationer mellan oss i denna grupp och inte minst i hela organisationen. Det kommer att ta en stund att smälta allt detta. Det är väldigt mycket spännande att ta in!”
 
Deltagare i företagsinterna kurser i Förtroendefullt samarbete.

 

Är du intresserad av att genomföra ett skräddarsytt program i din organisation är du varmt välkommen att kontakta Leif Cervin.

Klicka här för att läsa mer om organisationer som använt sig av programmet och om utvärderingar och forskning om effektiviteten.

Förutom på kursen är Förtroendefullt samarbete också namnet på den svenska översättningen av boken Radical Collaboration. Beyond Conflict och Radical Collaboration är benämningar som används i USA och andra länder i världen på denna kurs – tidigare också i Sverige.

 

Vill du veta mer om Radical Collaboration? Lyssna på Jim Tamm på TEDx.

Du kan även lyssna på Jim Tamm i The Team Coaching Zone Podcast. Värd är Krister Lowe, Ph.D. Organizational Psychologist, Leadership & Team Coach.: Building Cultures of Radical Collaboration in Teams and Organizations