Certifiering och kvalitet

Regler för användning av The Human Element®

Med FIRO-teorin från 1950-talet som grund och utifrån sina omfattande erfarenheter från dels Esalen och grupprocesser, dels konsultinterventioner i en rad organisationer samt sin kunskap om psykometriska instrument utvecklade Will Schutz från slutet av 1970-talet programmet The Human Element.

Konflikt

Flera av hans medarbetare och efterföljare har sedan från 1980-talet och framåt utvecklat ytterligare tillämpningsprogram som, Radical Collaboration (RC) , The Human Element i Kundrelationer (THE-i-KR) och Implicit Career Search (ICS).

Alla dessa program ägs idag av företag och personer, som på internationell basis och med olika metoder söker skydda det intellektuella kapitalet i programmen. Deras motiv är både affärsmässiga och kvalitetsmässiga; de tillgodoför sig royalty från användarna och de söker skydda sina varumärken från felutnyttjande. Detta organiseras genom att ägarna av det intellektuella kapitalet kontraktsbinder Partners i olika länder och språkområden. Partners säljer sedan det material som stöder programmen och levererar in royalty för det de säljer. Partners har också att söka tillse att ägarnas kvalitetskrav uppfylls vid användandet av varumärkena.

The Human Element Sweden AB är Partner i Sverige och Norge för alla ovan nämnda program. Vår policy är att garantera kvalitet genom

 1. att det material, som stöder tillämpningarna,
  både är väl genomarbetat,
  och är av hög tryckteknisk kvalitet
 2. att utbildning och certifiering av handledare är noggrann och tillräcklig
 3. att handledarna, när de ger seminarier eller gör konsultinterventioner,
  dels inte går utöver de gränser, som materialet tillåter,
  dels inte förkortar eller hastar över viktiga avsnitt i materialet

Pkt 1 och 2 ovan ligger helt i vår hand som Partner.

Pkt 3 kräver

 • dels att handledarna känner till vilka kvalitetsregler som gäller vid användningen
 • dels att handledarna är motiverade att följa dessa regler

Texten nedan syftar till att klarlägga reglerna för användning.

De flesta tränare och konsulter har ambitioner att utveckla eget material och marknadsföra sig med det. Vanligen sker detta genom att blandar andras idéer med en del eget. För den som vill utnyttja idéer från The Human Element och en del av de övriga tillämpningarna ovan finns det en form för att göra det på ett reglerat sätt. Materialet kan då – under vissa betingelser – märkas med ”Powered by The Human Element”.