Villkor THE i Kundrelationer

The Human Element i Kundrelationer – Appendix A Minimikrav

Enligt avtalet mellan Business Consultants Network, Inc (BCon) och THE Sweden gäller följande.

För att få benämna ett seminarium ”The Human Element i Kundrelationer” skall handledarna uppfylla definierade minimikrav. Det gäller för såväl öppna som organisationsinterna seminarier. Kraven är:

Tjugoen (21) timmars arbete i seminarieform.

Följande teman måste ingå i seminariet The Human Element i Kundrelationer:

 1. Inledning och presentation av seminariet samt målen för seminariet
 2. Mina reaktioner som kund
 3. Filosofin
 4. Det ideala klimatet för att skapa livslånga kundrelationer
 5. FIRO-teorin
 6. Företagets styrkort för kundrelationer
 7. Att möta utmanande kunder
 8. Övning: Förhållningssätt i mötet med kunden
 9. Varningsssignaler – försvarsbeteende
 10. FIRO Element CS, självskattning
 11. FIRO Element CS, väggschema, diskussion och genomgång
 12. Att omvandla klagomål till fördelar för kunden
 13. Övningen ”den oböjliga armen”
 14. Kundrelationer i praktiken (förhållningssätt, missförstånd, att hantera klagomål, alternativt beteende vid kundklagomål)
 15. Att handleda dig själv – din egen ”inre handledare”
 16. Mitt personliga styrkort för kundrelationer
 17. Någon/några av övningarna under rubriken ”Kreativ problemlösning”
 18. Övning i att genomföra ett kundmöte enligt THE i Kundrelationer, kundserviceövning
 19. Att bygga kundrelationer, min personliga vision
 20. Utvärdering av seminariet