Villkor för THE-seminarier

Human Element seminarier – Appendix A Minimikrav

Enligt avtalet mellan BCon och THE Sweden gäller: För att få benämna ett seminarium ”The Human Element®” skall handledarna uppfylla bestämda minimikrav. Det gäller både öppna och organisationsinterna seminarier. Kraven är:

Trettio (30) timmars arbete i seminarieform fordras för tre-dagarsseminariet och minst fyrtio (40) timmar för fem-dagarsprogrammet.

När i ditt liv slutade du dansa?

Följande teman ingår i The Human Element-seminarier som diskussioner och förklarande genomgångar, som instrument och som övningar:

Obligatoriskt – MÅSTE ingå

 1. Sanning och öppenhet
 2. Egna val och Element T
 3. Beteende och Element B
 4. Känslor och Element F
 5. Själv och Element S
 6. Självaktning, Om du bara …. och Element E
 7. Försvar
 8. Kompatibilitet (Roll och Atmosfär)
 9. Gruppens samarbetsindex (GSI), inkl övningar

Valfritt/tillägg – KAN ingå

 1. Arbetsrelationer och Element W, Element P*, Element C*
 2. Concordance (anm)
 3. Hälsa
 4. Leadership Life Line
 5. Job Placement Element J*

Anm Concordance-metoden är nyckelverktyget för tillämpning av The Human Element i praktiken

Samtliga ingående teman skall diskuteras igenom så att deltagarna åtminstone har en intellektuell förståelse av dem.

Samtliga instrument i använda teman skall användas, med undantag för dem som är markerade med en asterix (*). Dessa kan beskrivas översiktligt och eventuellt lämnas för ifyllande på egen hand.

Modulerna skall presenteras i enlighet med The Human Elements Handledarmanual. Användning av The Human Element Arbetsbok är obligatorisk.

Modifieringar måste vara skriftligen godkända i förhand av BCon.