Bli handledare

Arbetar du med att handleda seminarier och kurser eller gör du konsultinterventioner?

Om du vill göra det med ett innehåll, baserat på The Human Element, Radical Collaboration, The Human Element i Kundrelationer eller Implicit Career Search får du här reda på hur du kan kvalificera dig för det.

Reptilhjärna

Inom alla de fyra tillämpningarna finns en certifierande kurs, som kan ge dig rätt att köpa det nödvändiga materialet för att handleda kurser samt rätt att arrangera och handleda kurser. För tillträde till den certifierande kursen krävs att du har kvalificerat dig på något sätt, olika för de olika tillämpningarna.

De kurser som kvalificerar för certifiering annonseras på bl.a. vår hemsida av en rad handledare. Certifieringskurserna annonseras också på bl.a. vår hemsida.

För en certifiering för enbart instrumentet Element B krävs dock ingen särskild förkunskap.

Till de priser som anges nedan tillkommer i vissa fall resor samt kost och logi när kurserna ges i internat. Moms tillkommer också.

The Human Element (THE)

Du börjar med att delta i en grundkurs i THE på fem dagar (det finns en variant på tre dagar också med en frivillig påbyggnad, men den ger vi normalt inte i Sverige).

Om du efter det vill gå vidare anmäler du dig till en certifieringskurs på 12 dagar. Det ges omkring en sådan per år i Sverige, på engelska. Godkänns du får du ett certifikat som THE handledare. Det ger dig rätt att köpa det material, som är nödvändigt för att hålla kurser och seminarier, och rätt att arrangera och handleda bas-seminarier THE.

Avgifterna för att delta i dessa seminarier ligger på omkring 16 000 – 20 000 kr för en 5 dagars grundkurs och 6 000 USD för certifieringskursen.

Mesocortex

Förtroendefullt Samarbete (Radical Collaboration, RC)

Du börjar med att delta i en RC grundkurs på tre dagar. Kurserna annonseras på bl.a. vår hemsida av en rad handledare.
Om du efter det vill gå vidare anmäler du dig till en certifieringskurs på 7 dagar. Det ges omkring en sådan per år i Sverige, på engelska eller svenska. Godkänns du får du ett certifikat som RC-handledare. Det ger dig rätt att köpa det material, som är nödvändigt för att hålla kurser och seminarier, och rätt att arrangera och handleda grundkurser i RC.

Avgifterna för att delta i dessa kurser ligger på omkring 11 000 – 13 000 kr för grundkursen och 18 000 kr för certifieringskursen.

Neocortex

The Human Element i Kundrelationer (THE-i-KR)

För att certifiera dig som handledare i THE-i-KR krävs att du redan är certifierad handledare i THE.

Är du certifierad handledare i THE kan du alltså anmäla dig till en certifieringskurs i THE-i-KR. Den certifieringskursen är på bara två dagar, är på engelska och är alltså en påbyggnad på din THE-certifiering. Den kan komma att ges årligen i Sverige. Godkänns du får du ett certifikat som THE-i-KR -handledare. Det ger dig rätt att köpa det material, som är nödvändigt för att hålla bas-seminarier, och rätt att arrangera och handleda bas-seminarier THE-i-KR. Dessa bas-seminarier är på 3 dagar.

Avgiften för att delta i certifieringskursen för THE-i-KR är 6 000 kr

Implicit Career Search (ICS)

För att certifiera dig som handledare i ICS krävs att du redan är certifierad handledare i THE.

Är du certifierad handledare i THE kan du alltså anmäla dig till en certifieringskurs i ICS. Den certifieringskursen är på fem dagar, är på engelska och är alltså en påbyggnad på din THE-certifiering. Den kan komma att ges årligen i Sverige. Godkänns du får du ett certifikat som ICS -handledare. Det ger dig rätt att köpa det material, som är nödvändigt för att hålla kurser och seminarier, och rätt att arrangera och handleda grundkurser inkl. coaching i ICS. Dessa grundkurser är på 3-5 dagar.

Avgiften för att delta i certifieringskursen för THE-i-KR är 15 000 kr.

Element B

Det psykometriska instrumentet Element B är en kvalificerad vidarutveckling av det över världen mycket välkända instrumentet FIRO-B. För att få rätt att köpa Element B och använda det krävs en certifiering. I alla tillämpningar ovan ingår sådan certifiering. För att ge fler tillfälle att använda instrumentet finns också en särskild certifiering för bara Element B. Den certifieringskursen är på två dagar.

Avgiften är 9 000 kr. Kursen ges normalt årligen i Sverige på svenska.