Att köpa material

Att köpa material för The Human Element® (THE) och Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete (RC)

Den som vill ge THE-seminarier eller som gör THE-baserade interventioner av annat slag behöver THE-material: instrument, arbetsböcker, handledarmanual och mera. Detta material i svensk översättning finns att köpa från bara en leverantör – The
Human Element Sweden AB (THE Sweden; i fortsättningen vi). De japanska ägarna av varumärket The Human Element® och av det intellektuella innehållet i materialet – de köpte det en gång av Will Schutz, som hade stort förtroende för dem – utser en
Partner med vissa rättigheter och skyldigheter i varje land och språkområde där The Human Element finns. THE Sweden är sedan 2006 den svenska Partnern.

Dancing-460

THE Sweden har exklusiv rättighet att till bl.a. svenska översätta material för The Human Element (THE), Radical Collaboration (RC) och andra tillämpningar ”Powered by The Human Element” – i fortsättningen THE-mtrl – och att mångfaldiga material på svenska. Ingen annan får alltså göra det. Som motprestation har THE Sweden att till BCon leverera royalty på allt sålt material. Vi skall också söka övervaka att kvalitetsbestämmelser för seminarier m.m. följs av de handledare som köpermaterial. Ett liknande system finns för RC-mtrl.

Varumärket The Human Element® är registrerat och skyddat liksom det intellektuella innehållet. Tillhörande material är copyrightskyddat. Vi skall vid behov beivra varumärkesintrång eller annan otillåten kränkning av de immateriella rättigheterna i Sverige.

Vi får sälja material endast till utbildade handledare, vederbörligen certifierade för att använda materialet.

BCon övervakar alla certifierande utbildningar av handledare för THE. De tillåter endast särskilt utsedda handledare – Master Practitioners, MP – att leda dessa utbildningar. De flesta MP är amerikaner, varför kurserna vanligen går på engelska. Vi arrangerar kurserna och engagerar normalt en särskilt kvalificerad svensk handledare – icke MP – som medhandledare.

Varumärke och intellektuellt innehåll i tillämpningen RC ägs av RC Group LLC (JimTamm), som tillåter att en utvald svensk handledare leder kurserna. THE Sweden är Partner i Sverige även till RC Group LLC. Det finns idag en svensk handledare utsedd av Jim Tamm.

Vi sköter alltså all materielförsäljning och anordnar all certifieringsutbildning i Sverige. Vi för handledarregister; THE-material säljs bara till certifierade handledare. Certifieringen är personlig. Certifiering begränsas till att gälla material för The Human Element (kräver THE-certifiering), material för Radical Collaboration (kräver RC-certifiering) eller Element B (kräver en särskild, kort ElB-certifiering för den som saknar THE-certifiering).

Vi söker vårda det svenska nätverket av handledare för THE med tillämpningar genom nätverksträffar, seminarier, utvecklingsdagar och kontakthållning. De certifierade handledare som vill köpa svenskt THE-material skall vara medlemmar i det svenska THE-nätverket.

Själva materialköpet

Systemet i stort

THE-mtrl – inklusive RC-mtrl – för den svenska marknaden trycks sedan länge hos CA Anderssons tryckeri i Malmö (CAA) enligt överenskommelse mellan THE Sweden och CAA. CAA har kapacitet att ge överlägsen service och kvalitet – och gör det!

Sedan början av 2006 kan du beställa THE-mtrl online. Beställningen hamnar hos CAA. När du beställer får du en bekräftelse per e-post. CAA levererar sedan till den leveransadress du uppgett och rutinen producerar en faktura, som sänds via e-post till den fakturaadress du uppgett. Fakturan betalas till THE Sweden enligt uppgifter på fakturan.

Innan du kan beställa material måste du registrera dig i beställningsrutinen; se nedan.

Varken THE Sweden eller CAA tar emot telefonbeställningar.

Registrering för att beställa THE-material

Ta kontakt med Leif Cervin så får en internetlänk och lösenord för att kunna registrera dig.

Du fyller då i ett formulär med uppgifter om dig och ditt företag, såsom kontaktperson, normal leveransadress och fakturaadress. Du kan senare vid beställning välja ny leveransadress för varje beställning (om du t.ex. vill ha det levererat till en av dina
kunder).

Du väljer själv ett användarnamn och ett lösenord. Tryck sedan på knappen ”Registrera”. Klart!

När kunduppgifter och användare är registrerade får du ett e-postmeddelande som bekräftar att tjänsten är öppen för användning. Det kan ta några dagar.

Obs – om du som behörig användare vill ha fakturan till olika adresser för olika företag (t.ex. som anställd och egen företagare) bör du registrera dig särskilt för varje fakturaadress.

Obs – vi fakturerar din adress – inte din kunds adress. Vi har ingen direkt affärsrelation till din kund.

Beställning av svenskt THE material

När du fått e-postmeddelandet om att du är registrerad kan du via vår hemsida, https://www.thesweden.se , menyrubrik Beställ material, logga in och beställa det material du behöver. Materialet presenteras med foto och kort beskrivning. Du kan alltså se precis vad du köper! Jag hoppas du skall finna detta bekvämt och bra.

Försök vara ute i god tid med din beställning; panikleveranser blir ofta dyra. CA Andersson är snabba och effektiva men räkna med att det tar fyra arbetsdagar från din beställning till leverans.

Beställning av engelskt THE-material

Behöver du engelskt THE-material tar du kontakt med Leif Cervin direkt. Han försöker normalt ha ett litet lager tillgängligt på sitt kontor. Behöver du större mängder bör du vara ute i god tid; det trycks inte i Sverige utan beställs från USA, vilket kan vara både dyrt och tidskrävande. När det gäller RC-material på engelska trycks även det i Sverige. Rutinen är då samma som för svenskt THE-material.