Powered by The Human Element

Riktlinjer för att få använda symbolen

Powered by The Human Element
Det är få saker som gläder oss så mycket som att kunna certifiera en ny Human Element-handledare och se fram emot att få arbeta tillsammans för att sprida förhållningssätten i The Human Element till organisationer och företag världen över.

Många handledare använder och integrerar material från The Human Element i koncept och program som de själva utvecklar eller utvecklat. Ibland passar de så bra ihop att det leder till något helt nytt och unikt och som ger en ny möjlighet i deras konsultation. Vi vill stödja er alla i detta arbete genom att erbjuda er att använda vårt varumärke i era program.

Riktlinjer och villkor

För att få använda symbolen och varumärket Powered by The Human Element i program och på programmaterial, krävs att följande moduler ingår i programmet och genomförs av en certifierad Human Element-handledare:

  1. En presentation/diskussion om Öppenhet och minst en upplevelsebaserad övning (t.ex. en öppenhets eller lyssna-övning)
  2. En presentation/diskussion om Egna val och minst en upplevelsebaserad övning (t.ex. övningen ”Att göra det du väljer” eller ”Armsvängning”)
  3. Att använda minst ett av följande självskattningsinstrument:
    1. Element B
    2. Element F
    3. Element S
  4. En presentation/diskussion om Försvar och minst en upplevelsebaserad övning (t.ex. övningen ”Om du bara…)