Implicit Career Search

Att använda The Human Element i karriärutveckling

The Implicit Career Search är ett program för karriärutveckling som skapats av den kanadensiske konsulten Steve Miller. Deltagarna fokuserar på tre grundläggande frågeställningar ”Vem är jag?”, ”Vad vill jag bidra med?”, och ”Hur ska jag få betalt för att göra det?”

De första två frågorna utforskas med hjälp av The Human Element, ett synsätt utvecklat av Will Schutz, Ph D, som lägger tyngdpunkten på utveckla och öka deltagarnas medvetenhet om sig själva. Vi har alla en implicit (tillgänglig, men inte uppenbar) karriär eller vilja till livsverksamhet djupt inom oss. Att utveckla vår självinsikt hjälper oss att kommer i kontakt med vad det är.

Schutz förhållningsätt hjälper individen att lära känna och förstå sig själv på en nivå som är betydligt djupare än man vanligtvis jobbar med vid traditionell karriärutveckling (med verktyg som MBTI, Birkman, osv).

 

Med hjälp av The Human Element kan jag tydligare se vem jag är och därmed också bli klarare över vad jag vill. Det är en intern process som leder mig fram till vad just jag vill bidra med i arbetslivet. De beslut jag fattar är förankrade i en längtan efter mening och syfte med det jag gör, snarare än att komma fram till ”Vilka jobb finns det för mig?”.

Svaret på frågan ”Vad vill jag bidra med?” manifesteras genom att jag sätter ord på ”Work Purpose”, ett klart och tydligt angivande av syftet med just mitt arbete, t ex ”att ta fram metoder för att förbättra allas förmåga att jobba i grupp”, eller ”att hitta sätt att stödja andra i att välja ett meningsfullt arbetsliv”.

Andra delen av programmet svarar på frågan ”Hur kan jag försörja mig på att göra det jag vill göra?” och kan genomföras individuellt eller i grupp. Deltagarna utvecklar en detaljerad karriärplan för att säkerställa att tankegångarna stämmer med det syfte för arbetet som var och en kommit fram till.

Miller tillhandahåller en modell, The Career Development Spectrum, som beskriver fem nivåer av karriärutveckling och hur man går från en nivå till nästa. Här får man också en ”karta”, ett sätt att beskriva sin egen utveckling genom de olika nivåerna, som kan användes både som ett planerings- och marknadsföringsverktyg.

Metodiken genom programmet inkluderar självskattningsinstrument och teori (FIRO), verbala och icke-verbala gruppaktiviteter, guidade visualiseringar, feedback, diskussioner, kortare föreläsningar och gott om tid för personlig reflektion.

För mer information kontakta Leif Cervin!