Klimatundersökning

CSCS – Collaborative Skills Climate Survey™

Människors förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer har betydelse för varje organisations framgång.  I organisationer med en komplex verksamhet och/eller där människor i hög grad är beroende av varandra krävs en extra stor grad av samarbetsförmåga bland medarbetarna för att organisationen ska kunna fungera väl.

Medarbetarnas förmåga att bygga effektiva samarbetsrelationer och ömsesidigt stödjande arbetsmiljöer har en direkt påverkan på organisationens effektivitet. En hög samarbetsförmåga ökar effektiviteten i alla relationer och miljöer. En god samarbetsförmåga ökar inte bara engagemanget hos den enskilde individen – det stärker hela arbetslaget och effektiviserar arbetet mellan avdelningar, kunder, leverantörer, samarbetspartners och alla delar av organisationen som står i beroendeförhållande till varandra.

TLT Collaborative Skills Climate Survey är en undersökning av samarbetsklimatet i din organisation – och ger underlag för att bedöma styrkor och svagheter vad gäller  medarbetarnas och organisationens samarbetsfärdigheter. Den är produkten av ett flerårigt internationellt forskningsprojekt som bedrivits i syfte att kunna mäta vilken påverkan samarbetsklimatet i en organisation har på organisationens effektivitet. Undersökningen mäter fem typer av samarbetsfärdigheter – färdigheter som har visat sig ha avgörande betydelse i situationer som kräver samarbete.

Färdigheterna är:

  • Avsikt – Vilja till samarbete: Att sträva efter ömsesidig framgång i relationen.
  • Sanning – Öppenhet: Att skapa ett ärligt och öppet klimat som tillåter alla personer i relationen att känna sig trygga nog att diskutera vad som är viktigt och svårt.
  • Eget val – Personligt ansvar: Att ta ansvar för omständigheterna i sitt liv, de val man gör, antingen genom att handla eller inte handla, och för de avsiktliga och oavsiktliga eller oförutsedda konsekvenserna av sina handlingar.
  • Självkännedom och förståelse av andra: Att undvika att gå i försvar och vara villig att utforska svåra mellanmänskliga problem.
  • Problemlösning och förhandling: Att använda problemlösningsmetoder som främjar ett samarbetsinriktat klimat och som stärker relationen.

Undersökningen mäter de här färdiheterna i två dimensioner – dels den nuvarande nivån för respektive färdighet och dels differensen mellan den nuvarande nivån och den nivå som medarbetarna anser att de skulle behöva ha för att kunna prestera på en optimal nivå. En liten differens mellan den nuvarande nivån och vad som skulle behövas tyder på att medarbetarna är nöjda med det nuvarande samarbetsklimatet i organisationen. De tycker att folk har de färdigheter som behövs för att kunna göra ett bra jobb. En större differens tyder på ett större missnöje med den nuvarande situationen. Medarbetarna tycker inte att de har de färdigheter som behövs för att de ska kunna arbeta på ett framgångsrikt sätt för organisationen. Det är kombinationen av den nuvarande färdighetsnivån och differensens storlek som påverkar organisationens effektivitet.

Undersökningen är internetbaserad och genomförs on-line av de som deltar i undersökningen. Den tar ca 15 minuter att göra. Undersökningen finns för närvarande översatt till engelska, danska, holländska och svenska. Resultatet kan presenteras utifrån varje organisations behov.

För ytterligare information – kontakta Leif Cervin Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

För ytterligare information om undersökningsinstrumentet och en beskrivning av vad som kännetecknar organisationer med såväl höga som låga färdighetsnivåer, läs vidare!