Handledarutbildning i Förtroendefullt samarbete

Den 16 augusti 2014 certifieras 13 nya handledare i Förtroendefullt samarbete® – Radical Collaboration® på Yasuragi Hasseludden.
Från vänster till höger: Kerstin Palm, Åse Teiner, Peter Ryrvik, Natalia Myrén Banegas, Anders Strinnholm, Mattias Westerman, Mis Segebo, Elisabeth Flodin, Jim Tamm, Ulrika Tillberg, Emma Aldén, Daniel Lindgren, Per Siljeklint, Niclas Folkesson, Annica Westerman, Susanne Norvell, Ann-Louise Ryrvik. Handledare för utbildningen var Jim, Elisabeth, Niclas och Mis.

Deltagare_RC_aug2014_low

Handledarutbildning i The Human Element 2013

Den 8 februari avslutades THE Phase II upp i Österström i Liden. 17 deltagare och med Ron Luyet och Per-Åke Sundholm som handledare.

Sittande från vänster: Rikhard Helenius, Christina Polbring, Monika Götesdotter, Marie Nilsson, Alessandra Oldenburg.

Stående från vänster: Ingemar Edström, Petra Brask, Ola Nilsson, Katarina Jonsson, Susanne von Sydow, Stefanie Kniepmeyer, Margareta Gottberg, Catarina Törnqvist, Ron Luyet, Pia Raitio, Per Norberg, Åsa Emås, Susanna Flamborg, Per-Åke Sundholm.