Radical Collaboration

Långsiktiga och tillitsfulla relationer kräver, säger Jim Tamm i Radical Collaboration, fem grundläggande färdigheter hos de berörda:

 • Avsikt att vilja samarbeta
 • Öppenhet
 • Personligt ansvar
 • Självinsikt och medvetenhet om andra människor
 • Förmåga till problemlösning och förhandling

Alla dessa färdigheter kan läras in och förmågan kan förbättras genom träning.
Färdigheterna kan användas även i akuta konfliktsituationer.

Fortsätt läsa

Öppna seminarier

The Human Element

 

AmoGraVis
 • 12 – 17 juni 2011
 • 4 – 9 september 2011
 • 14 – 18 november 2011
Cojn
 • 19 – 23 september 2011
 • 14 – 18 november 2011
Concore
 • 16 – 20 maj 2011
 • 19 – 23 september 2011
 • 28 november – 2 december 2011
CORECODE International AB
 • 27 juni – 1 juli 2011
 • 3 – 7 oktober 2011
 • 7 – 11 november 2011
 • 28 november – 2 december 2011
Gotlandsakademin
 • 21 – 25 maj 2012
 • vecka 39 i Stockholm
 • vecka 16, 2013 i Frankrike
Kleiner & Partner
 • 5 – 9 september 2011
 • 18 – 22 januari 2012
 • 7 – 11 maj 2012
Kommunikationsutveckling AB
 • 12 – 17 juni 2011
Lindblom Consulting
 • 13 – 17 juni 2011
 • 26 – 30 september 2011
 • 24 – 28 oktober 2011
 • 21 – 25 november 2011
Lysande Utsikter
 • 27 juni – 1 juli 2011
Petrina & Partners
 • 15 – 20 maj 2011
 • 25-30 september 2011
 • 20-25 november 2011
Schneede AB
 • 21 – 25 maj 2012
 • vecka 37, 41 och 49
Taktik
 • 15 – 20 maj 2011
 • 3 – 8 juli 2011
 • 25 – 30 september 2011
 • 20 – 25 november 2011
Ulla-Karin Eldh Bobeck AB
 • 29 september – 3 oktober 2011

 

The Human Element – Handledarutbildning

Kontakta Leif Cervin

 •  30 januari – 10 februari 2012

Radical Collaboration, Förtroendefullt Samarbete

The Human Element Sweden/BCon
 • Meddelas senare
Concore AB
 • 1 – 3 juni 2011
 • 31 augusti – 2 september 2011
 • 7 – 9 december 2011
CORECODE International AB
 • 13 – 15 juni 2011
Gotlandsakademin
 • 10 – 12 maj 2011
 • 24 – 26 maj 2011
Lindblom Consulting
 • 12 – 14 december 2011
Mobiz AB
  • 4 – 6 maj 2011
Samarbetsbolaget
 • 4 – 6 april 2011
Taktik
 • 4 – 6 maj 2011
 • 19 – 21 oktober 2011

 

Radical Collaboration, Förtroendefullt Samarbete – Handledarutbildning

The Human Element Sweden/ BCon
 • 14- 20 augusti 2011

 

Element B – certifiering av handledare

The Human Element Sweden/BCon
 • 7 – 8 september 2011

THE – Handledarutbildning

The Human Element Phase II- Handledarutbildning

 

Om du har genomgått en 5 dagars grundkurs i The Human Element kan du gå en handledarkurs för att bli certifierad THE-handledare.

Handledarutbildningen syftar till att

 • fördjupa din förståelse för FIRO-teorin och för The Human Element-ideérna och dess tillämpningar på såväl individnivå som för grupp och organisation
 • öka din självinsikt
 • ge dig träning i att använda och förmedla The Human Element, både som idé och modell och praktiskt med instrument och annat material
 • certifiera dig som THE-handledare

Kursen pågår i 13 dagar. Den är mycket intensiv och du är uppbokad såväl kvällar som helger.

Så här beskriver en av deltagarna sin upplevelse av en handledarkurs:

”Denna 14-dagars ”berg- och dalbana” gav mig nya insikter och mer övning och färdighet i hur jag kan använda modellen och dess verktyg i olika sammanhang.
Handledarna var otroligt duktiga! Inte minst för att de redan från första dagen avdramatiserade mina prestationskrav genom att betona det ödmjuka förhållningssättet att det här handlar inte om perfektion utan om övning, övning och övning. De lade även stor tonvikt vid att presentera THE som ett alternativt förhållningssätt än som en enda ”sann” metod, vilket är ett av skälen till att jag uppskattar THE så mycket.

Känslan jag hade när jag åkte därifrån kan illustreras med scenen i filmen Trollkarlen från Oz, när Dorothy och Toto står vid början av ”the yellow brick road”, – vid en ny startpunkt, förväntansfulla att ta sig an de utmaningar som vägen bär med sig, även om vägen är oviss när de startar”.

Emma Rosqvist, Göteborgs Spårvägar

Utbildningarna har genomförts i Sverige, på engelska, 2006 – 2011.

Tid 

  30 januari – 10 februari 2012 i Liden.

 

Pris
Kurspriset motsvarar $6 000 plus moms – c:a 42 000 kr. Härtill kommer internatkostnader.

Formella krav
Du skall ha genomgått en 5 dagars grundkurs i The Human Element.

Mer information
Kontakta mig, Leif Cervin, tfn tfn +46-8-651 03 96, mobil +46-704-91 76 51.

Vem bör delta?
The Human Element Phase II riktar sig till HR-specialister och konsulter, som behöver en stabil grund och god förmåga när det gäller utveckling av individer och grupper.

Kursen riktar sig också till ledare, som vill förbättra sitt ledarskap – bl.a. genom ökad självinsikt – och öka sin förmåga att förstå och handleda processer i grupper och mellan individer.