Radical Collaboration

Långsiktiga och tillitsfulla relationer kräver, säger Jim Tamm i Radical Collaboration, fem grundläggande färdigheter hos de berörda:

  • Avsikt att vilja samarbeta
  • Öppenhet
  • Personligt ansvar
  • Självinsikt och medvetenhet om andra människor
  • Förmåga till problemlösning och förhandling

Alla dessa färdigheter kan läras in och förmågan kan förbättras genom träning.
Färdigheterna kan användas även i akuta konfliktsituationer.

I Radical Collaboration (HarperCollins, 2004) ger Jim Tamm enkla och tydliga råd om hur man steg för steg blir en bättre konflikthanterare och en byggare av långsiktiga och tillitsfulla relationer.

  • Om Du vill förvandla konflikt till samarbete bör du framförallt ge akt på din benägenhet att gå i försvarsställning, säger Jim Tamm. Där har du vad som vanligen är det största hindret. Och du vill sällan erkänna att det finns eftersom dina försvar alltid bottnar i en rädsla; inte sällan en rädsla du gjort dig omedveten om och därför inte kan hantera. För att komma tillrätta med din försvarsbenägenhet behöver du alltså gå djupare i dig själv. Han visar hur det kan gå till.
  • Om du vill ha bättre kontroll över ditt beteende bör du identifiera de ”knappar” som vanemässigt startar sådana reaktioner hos dig, som du bör undvika. Genom att medvetandegöra vilka de är kan du bättre styra dina reaktioner och undvika reaktioner, som bidrar till konflikter.
  • Om Du vill förstå din motpart bör du lyssna till motparten – verkligen lyssna, och då inte bara på orden utan på kroppsspråket, tonfallen etc. Det är först när du förstår motparten som du kan medvetet agera bra i situationen.

De tre punkterna ovan är exempel på hur Jim Tamm lotsar dig genom ett resonemang med enkla sanningar. Han gör det insiktsfullt, lättläst och underhållande, med många exempel och övningar. Han kombinerar beteendeaspekter – som de tre ovan – med rationella regler för problemlösning – den s.k. Harvardmetoden (Getting to yes).

Boken är en guldgruva för var och en som vill klara sina relationer med andra människor bättre.

Pris 400 kr inkl moms och frakt

Boken kommer att ges ut på svenska av Studentlitteratur under första halvåret 2006.