THE Nätverksbrev julen 2007

Jag och The Human Element Sweden önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt 2008

För oss har 2007 varit ett framgångsrikt år med flera Handledarutbildningar och med mycket nytt och uppdaterat kursmaterial. 2008 kommer att bli minst lika spännande!

Nedan hittar du inbjudan till The Human Element Trainer Certification som arrangeras under våren i Sverige. Det kommer sedan att följas av ytterligare ett antal handledarutbildningar som till exempel Radical Collaboration – Förtroendefullt Samarbete. 

Jag hoppas på fortsatt gott samarbete! Min ambition är att ge mina kunder bästa möjliga service. Glöm inte att ladda batterierna under de kommande helgerna!

Hälsningar Leif

 

The Human Element Phase II

 

Om du har genomgått en 5 dagars grundkurs i The Human Element kan du gå en handledarkurs för att bli certifierad THE-handledare.

Handledarutbildningen syftar till att

  • fördjupa din förståelse för FIRO-teorin och för The
    Human Element-ideérna och dess tillämpningar på såväl individnivå som
    för grupp och organisation
  • öka din självinsikt
  • ge dig träning i att använda och förmedla The Human Element, både som
    idé och modell och praktiskt med instrument och annat material
  • certifiera dig som THE-handledare

Kursen pågår i 13 dagar. Den är mycket intensiv och du är uppbokad såväl kvällar som helger.

 


Så här beskriver en av deltagarna sin upplevelse av en handledarkurs:

”Denna 14-dagars ”berg- och dalbana”
gav mig nya insikter och mer övning och färdighet i hur jag kan använda
modellen och dess verktyg i olika sammanhang.
Handledarna var otroligt duktiga! Inte minst för att de redan från
första dagen avdramatiserade mina prestationskrav genom att betona det
ödmjuka förhållningssättet att det här handlar inte om perfektion utan
om övning, övning och övning. De lade även stor tonvikt vid att
presentera THE som ett alternativt förhållningssätt än som en enda
”sann” metod, vilket är ett av skälen till att jag uppskattar THE så
mycket.


Känslan jag hade när jag åkte därifrån kan illustreras med scenen i
filmen Trollkarlen från Oz, när Dorothy och Toto står vid början av
”the yellow brick road”, – vid en ny startpunkt, förväntansfulla att ta
sig an de utmaningar som vägen bär med sig, även om vägen är oviss när
de startar”.

Emma Rosqvist, Göteborgs Spårvägar


En kurs gavs i Sverige, på engelska, våren 2007.
Just nu planeras  en kurs i Sverige igen, även den på engelska  – våren 2008.

Tid
30 mars- 11 april 2008.
Anmälan senast den 29 januari 2008.

Plats
Dömle Herrgård i Värmland (hemsida www.domle.se)

Handledare
Ron Luyet med biträde av Susan Petrina Esensjö.

 

ron

Ron Luyet
Ron har arbetat som konsult för olika Fortune 500 företag i över 30 år,
med fokus på högpresterande arbetslag, partnerskap och allianser,
handledning och utveckling av chefer och ledare, samt på att skapa ett
öppnare arbetsklimat. Ron var i nära samarbete med Dr. Will Schutz
delaktig i utvecklingen av The Human Element. Ron är Vice President i
Business Consultants Network, Inc., med ansvar för Consulting and
Training Services för The Human Element Division. Ron är medförfattare
till Radical Collaboration: Five Essential Skills to Overcome
Defensiveness and Build Successful Relationships, utgiven av
HarperCollins. (Översatt till svenska: Förtroendefullt samarbete – att
bygga långsiktiga relationer, utgiven av Studentlitteratur 2006).

 

susan

 


Susan Petrina Esensjö

Susan kommer från Kanada och har jobbat med
karriärutveckling och personlig utveckling sedan 1991. Hennes arbete
handlar om självkännedom, ledarskap, teamutveckling, motivation,
välmående, självkänsla, konfliktlösning och marknadsföring. Hon var en
pionjär med att lansera Implicit Career Search (The Human Element i
karriärutveckling) på den kanadensiska marknaden. Förutom att Susan är
certifierad i The Human Element så är hon också certifierad handledare
i de andra THE-tillämpningarna – Radical Collaboration och The Human
Element i Kundrelationer. 

  

Pris
Kurspriset motsvarar $5 000 plus moms – c:a 35 000 kr. Härtill kommer internatkostnaden på Dömle Herrgård.

Formella krav
Du skall ha genomgått en 5 dagars grundkurs i The Human Element.

Mer information
Kontakta mig, Leif Cervin, tfn tfn +46-8-651 03 96, mobil +46-704-91 76 51.

Vem bör delta?
The Human Element Phase II riktar sig till HR-specialister och
konsulter, som behöver en stabil grund och god förmåga när det gäller
utveckling av individer och grupper.

Kursen riktar sig också till ledare, som vill förbättra sitt ledarskap
– bl.a. genom ökad självinsikt – och öka sin förmåga att förstå och
handleda processer i grupper och mellan individer.