Nätverksbrev hösten 2010

Höstmeddelande från The Human Element Sweden AB

Det var ett tag sedan vi hördes av! Jag hoppas du haft en bra sommar.

Jag ser fram emot att träffa dig och övriga i nätverket igen på någon eller några av aktiviteterna hösten 2010 och våren 2011. Det ser ut som om åtskilliga handledare har en bra beläggning och att det genomförs fler THE- och RC-seminarier än tidigare. En del går som öppna seminarier men framförallt ges det flera interna seminarier/interventioner i företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
Fortsätt läsa

Sommarmeddelande från The Human Element Sweden

Extra Nätverksträff den 25 augusti

En extra Nätverksträff arrangeras i nu augusti – om en månad – på Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm, den 25 augusti. Vi börjar kl. 0930 och håller på till kl. 1700.

På förmiddagen ligger fokus på kvalitetsfrågor för THE-handledare. Efter lunch berättar Jim Tamm om nyheter i Radical Collaboration och om RC klimatundersökning. Vi kommer också att arbeta i små grupper med ”hands on” träning på anonymiserat RC-material (klimatundersökningen) som använts i olika företag. Tanken är att du skall lära dig hur det går till att hantera indata och utdata och förstå vad som sker.

Fortsätt läsa

THE Sweden Sommarmeddelande

What is the purpose of business? (Drucker, 1974)
To create a customer!

Hur fångar man intresset hos en potentiell kund?

Se där en fråga de flesta konsulter ständigt söker svaret på. Ett svar är: ”Man erbjuder något som är omedelbart intressant och givande”! En snabb och billig klimatundersökning, med fokus på samarbetsförmåga, via webben, är väl något de flesta företagsledningar borde vara intresserade av – särskilt som det snabbt ger underlag för åtgärder? Så bra då att jag kan annonsera.

Fortsätt läsa

THE nyhetsbrev UGL februari 2008

THE nyhetsbrev UGL februari 2008

Dear UGL Trainer,

Did you know that after 50 years of FIRO®
Theory its applications are still growing dramatically in Sweden? This
is presenting trainers and consultants with exciting new business
opportunities. If you want to expand your training practice using a
theory you’re already familiar with, please seriously consider this
invitation.

Fortsätt läsa