THE Sweden Sommarmeddelande

What is the purpose of business? (Drucker, 1974)
To create a customer!

Hur fångar man intresset hos en potentiell kund?

Se där en fråga de flesta konsulter ständigt söker svaret på. Ett svar är: ”Man erbjuder något som är omedelbart intressant och givande”! En snabb och billig klimatundersökning, med fokus på samarbetsförmåga, via webben, är väl något de flesta företagsledningar borde vara intresserade av – särskilt som det snabbt ger underlag för åtgärder? Så bra då att jag kan annonsera.

Extra nätverksträff med Jim Tamm den 27 augusti kl. 13-17

Jim leder en workshop med RC Survey. Den testas f.n. på ett antal företag i Sverige och utomlands. Avsikten den 27 augusti är att arbeta i små grupper med ”hands on” träning på anonymiserat material. Tanken är att du skall lära dig hur det går till att hantera indata och utdata och förstå vad som sker.

Jag söker just nu boka Piperska Muren som lokal. Avgiften blir självkostnad – c:a 500 kr plus moms för dagen med eftermiddagskaffe.

Anmäl dig senast den 11 augusti till mig; helst per e-post.

Senare i höst har vi den ordinarie nätverksträffen.

Nätverksträff med Ethan Schutz den 9 december

Den blir i Stockholm med det vanliga typen av program. Dagen och kvällen har vi det vanliga nätverksprogrammet med buffémiddag och nätverkande, som brukar samla 40-45 deltagare. Mera detaljer om programmet kommer senare i höst. Klart är dock att Ethan kommer att tala om Principles of The Human Element och om den nya ledarskapskursen, som bygger på FIRO och The Human Element.

Jag söker just nu boka Piperska Muren som lokal. Boka dagen!

Trainer Certification

Den tidigare aviserade ISC Trainer Certification Course med Steve Miller och Susan Petrini går enligt plan i augusti. Den är fulltecknad.

Den planerade Radical Collaboration Trainer Certification Course med Christian Rudqvist kommer at ges den 18-24 augusti I Stockholm. Obs! Det är den första RCTC som ges på svenska! Jim Tamm medverkar den sista dagen.

Det finns fortfarande platser kvar. Om du är intresserad tar du omgående kontakt med mig.

Trevlig Sommar!
Leif