Sommarmeddelande från The Human Element Sweden

Extra Nätverksträff den 25 augusti

En extra Nätverksträff arrangeras i nu augusti – om en månad – på Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm, den 25 augusti. Vi börjar kl. 0930 och håller på till kl. 1700.

På förmiddagen ligger fokus på kvalitetsfrågor för THE-handledare. Efter lunch berättar Jim Tamm om nyheter i Radical Collaboration och om RC klimatundersökning. Vi kommer också att arbeta i små grupper med ”hands on” träning på anonymiserat RC-material (klimatundersökningen) som använts i olika företag. Tanken är att du skall lära dig hur det går till att hantera indata och utdata och förstå vad som sker.

Jim ger också alla handledare ett generöst erbjudande: Var och en som deltar i träffen får tillfälle att gratis göra en klimatundersökning i ett företag eller organisation för att testa metoden.

Vill du läsa mer om klimatundersökningen? Klicka här!

Vi tar förstås tillfället i akt att nätverka också!

Hela dagen får du för självkostnadspriset 750 kr plus moms. Det inkluderar för- och eftermiddagskaffe plus lunch.

Jag vill ha din anmälan senast den 11 augusti via e-post: leif.cervin@thesweden.se

Handledarutbildning i The Human Element

Kärt barn har många namn! Från början kallade Will denna kurs Phase II; det grundläggande THE-seminaret är Phase I. Sedan har den kommit att kallas Advanced Training för att numera mest heta Certification Training. Det är dock samma fina kurs. Denna gång hålls den av den utomordentlige handledaren Ron Luyet. Han leder kursen med assistans av Per-Åke Sundholm den 1 – 12 februari 2010, i norra Sverige.

Sprid gärna detta i ditt eget nätverk; där finns säkert personer som både kan och vill certifiera sig. Berätta för dem om kursen!

Inbjudan till utbildningen hittar du här .

Handledarutbildning i Radical Collaboration – Förtroendefullt Samarbete

Ytterligare en handledarutbildning i Radical Collaboration – Förtroendefullt Samarbete kommer nu på svenska. Christian Rudqvist leder den
i Stockholmsområdet den 10-16 januari 2010.

Du kan läsa mer om utbildningen här .

Ny Website för Radical Collaboration

Första vecka i augusti introduceras en helt ny och omarbetad website för Radical Collaboration. Jim Tamm kommer att svara för den

Klicka här så kommer du dit!

Otheresteem – ny bok av Mónica Diaz

OtheresteemMånga i nätverket har träffat Mónica Diaz från Mexico. Hon var bl.a. här på Nätverksträffen i december 2007.

Mónica har precis kommit ut med boken Otheresteem . Den är klart läsvärd!

Du hittar den på Amazon.

Trevlig Sommar!

Leif