Boken ”Förtroendefullt samarbete”

Känslan av att vara kompetent och rädslan för att bli förödmjukad

Känslor av kompetens eller inkompetens och rädslor att bli förödmjukad (förnedras, bli bortgjord,eller ses som inkompetent) inverkar i hög grad på människors kontrollbehov. Människor som väljer att inte bemöta sina känslor och rädslor direkt utan i stället gör allt för att undvika dem, kan ha som omedveten strategi att alltid försöka ta kontrollen. Den omedvetna motivationen bakom en sådan strategi är att risken att förödmjukas minskar genom att man tar kontroll över, eller tar ansvar för, situationen. Alltså tar arbetsnarkomanen kontroll och jobbar oräkneliga extra timmar, inte av arbetsglädje utan snarare omedvetet för att undvika eventuellt misslyckande eller förödmjukelse.

RUTA 8-4
Människors känslor av kompetens (eller inkompetens) och deras rädslor för att känna sig förödmjukade påverkar mängden kontroll de söker.

Samma rädsla kan leda till en helt motsatt strategi.I stället för att bli arbetsnarkoman eller kontrollfreak för att undvika förödmjukelse,kan en person fullständigt och utan pardon avsäga sig allt ansvar över huvud taget, och inte ens vara beredd att bidra till skolans julmarknad, än mindre sträva efter att bli försäljningschef på jobbet. Eftersom personen undviker alla situationer som inrymmer en risk för misslyckande och förödmjukelse, kan han eller hon inte hållas ansvarig och inte beskyllas för att misslyckas. Dessa personer kommer aldrig att behöva stå ut med att verka inkompetenta eller att förödmjukas, eftersom de aldrig kommer att göra några åtaganden som innebär att de måste uppvisa någon kompetens.

Återigen kan samma underliggande rädsla för förödmjukelse orsaka vitt skilda beteenden angående hur mycket kontroll en person önskar.Vid den låga delen av kontrollskalan (0) vägrar någon frenetiskt ta något ansvar alls. Att vara en kontrollfreak på den höga delen av kontrollskalan (9) kan omedvetet motiveras av samma rädsla att förödmjukas. Rädslan kan vara så stark att personer begränsar sina reaktioner i olika sammanhang till vad som känns välbekant och tryggt, snarare än till vad som är passande. På så vis blir man rigid i beteenden som har att göra med kontroll.

Precis som när det gäller tillhöra-beteenden kan personer bli rigida var som helst längs kontrollskalan. Rigiditet i mittendelen av skalan kan visa sig som oklara gränser eller som oregelbundet kontrollbeteende; att först vilja ha kontroll och att sedan vilja göra sig av med det.

Känslan av att vara omtyckt och rädslan för att bli avvisad

Känslan av att vara omtyckt eller inte omtyckt och rädslan för att avvisas (vara föraktad eller inte omtyckt) inverkar i hög grad på hur öppen man är i relationer. Om man väljer att inte ta itu med sina känslor och rädslor direkt, utan i stället ägnar sin kraft åt att undvika dem, kan en omedveten strategi vara att aldrig avslöja något om sig själv som skulle kunna leda till att man avvisas. Om man fruktar att inte vara omtyckt och är orolig för att andra människor utan tvivel kommer att avvisa en om de får reda på hur man verkligen är,då är det inte troligt att man kommer att vilja avslöja särskilt mycket om sig själv. Till exempel:”Om människor lär känna mig kommer de att avvisa mig. Därför tänker jag aldrig låta någon verkligen lära känna mig. Jag tänker aldrig dela med mig av något som finns djupt inom mig själv, för öppenhet kommer bara att leda till att jag avvisas.”

RUTA 8-5
Människors känsla av att vara omtyckta (eller inte omtyckta) och deras rädsla för att känna sig avvisade påverkar hur mycket öppenhet de vill ha i sina relationer.

Rädslan att avvisas kan också skapa rigiditet i motsatt riktning. En person kanske överöser andra med detaljer långt innan det är lämpligt utifrån relationens förutsättningar.Den underliggande och omedvetna strategin är att avslöja allt om sig själv som skulle kunna leda till att man avvisas, innan relationen har börjat betyda något. En seminariedeltagare skulle till exempel kunna presentera sig så här:

”Hej, jag heter Larry. Jag deltar i det här seminariet eftersom min fru snart kommer att ta ut skilsmässa. Jag har aldrig lyckats upprätthålla ett långsiktigt förhållande. Det har antagligen att göra med mina alkoholproblem eller kanske med mitt drogmissbruk. Av naturliga skäl kommer jag inte så bra överens med mina barn heller. Jag tror att de är arga över all den tid jag tillbringade i fängelse.”

Det finns faktiskt en strategi bakom detta flöde av alltför tidig öppenhet. Larry tänker avslöja allt som skulle kunna leda till att han blir avvisad innan han har satsat något i potentiella relationer i rummet. På så vis kommer andras avvisande att göra mindre ont. Han har ju inte investerat något i relationen.

Återigen kan rädslan att avvisas orsaka radikalt olika rigida beteenden. Att frenetiskt låta bli att avslöja något alls i den låga delen av skalan (0) eller att alltför tidigt avslöja alltför mycket på den höga delen av skalan (9) motiveras omedvetet av samma rädsla att bli avvisad. En person kommer att förlora flexibiliteten att vara lagom öppen eftersom han eller hon aldrig vill utsättas för möjligheten att bli avvisad.

Precis som när det gäller beteenden kring tillhörighet och kontroll kan personer bli rigida var som helst längs öppenhetsskalan. Rigiditet i mellanläget på skalan kan visa sig i ett mycket neutralt eller ljummet beteende med oförutsägbara tillfälliga förtroenden. Om en individuell preferens på någon av skalorna är 5 och personen blir rigid, kan bekvämlighetszonen rymmas mellan 4 och 6. Men om du befinner dig i en situation som kräver att du uppvisar beteende som motsvarar nivå 2 eller 7 börjar du kanske kallsvettas. Att bli rigid mitt i skalan kan orsaka personer precis lika mycket svårigheter som att bli rigid vid någon av extrem punkterna på skalan.

Utforska nu dina egna eventuella rigiditeter genom att titta på dina preferenser (dina FIRO Element B -värden) i relation till rigiditetsdiagrammen på följande sidor…

Trevlig läsning!
Leif