Collaborative Influence

Läs artikeln ”Develop five skills” med Jim Tamm.

Artikel ur ”Leadership Excellence”. Publiceras med varmt tack! 

pdf collaborativeˍinfluence (95.36 Kb)

 

 

Lämna ett svar