Framtidens japanska ledare – i Stockholm!

Tolv japanska ungdomar med handledare besökte Stockholm 14–17 augusti och genomförde ett ambitiöst program – Kanrin-Maru – med besök på flera institutioner och företag. THE Sweden planerade och arrangerade delar av besöket.

Kanrin-Maru är att japanskt ledarskapsprojekt för ungdomar i åldern 14-16 år. Det innehåller allmän utbildning och träning samt studieresor både inom och utanför Japan. Idén är att utbilda unga och ambitiösa studenter att kunna bli framtida ledare i Japan på högsta nivå, exempelvis Premiärminister.

Ungdomarna väljs ut till programmet bland flera kandidater genom en noggrant utformad urvalsprocess. Programmet löper under 1½ år och ger ungdomarna tillfälle att träffa och prata med ledande personer i olika delar av världen. I Sverige besöktes bland annat Ragn-Sells, SIWI, Max Burgers, Fryshuset, Oncopeptides, Nobelmuseet och Stadshuset.

Pär Larshans berättade om Ragn-Sells hållbarhetsarbete och om cirkulär ekonomi. Per presenterade även sin så kallade Winston-modell.

Lena Alfredius – i toppform – gav en inspirerande, interaktiv timme om ledarskap och om nödvändigheten att som ledare ha god självkännedom.

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides, berättade om det starka innovationsklimatet i Sverige och om företag såsom SKYPE, Spotify och Minecraft. Jakob pratade också om det starka klustret i Storstockholmsområdet inom Life Science och om Oncopeptides, ett forskningsbaserat börsföretag som utvecklar cancerläkemedel. Mycket uppskattat!

Ungdomarna hade också speciella uppgifter att utföra samt Feedback sessioner. Kanrin-Maru är ett imponerande och ambitiöst program under ledning av våra japanska partners – Business Consultants, Inc. – BCon.