Handledarutbildning THE

The Human Element® – handledarutbildning

LHEP (THE Phase II), vi återkommer om detta under 2021 och avvaktar utvecklingen av COVID-19.