Handledarutbildning THE

The Human Element® – handledarutbildning

LHEP (THE Phase II), 6–17 mars 2022 på Lidingö. Handledare är Per-Åke Sundholm.
Läs mer >>