Handledarutbildning THE

The Human Element® – handledarutbildning

LHEP (THE Phase II), 5–16 mars 2023 på Lidingö. Handledare är Per-Åke Sundholm.
Läs mer >>