Radical Collaboration Best Practices

Elisabeth Flodin

Elisabeth Flodin gjorde en presentation av det gedigna arbete med Förtroendefullt samarbete (Radical Collaboration) som Martin & Servera genomför under första halvåret 2015. ”Arkitekt” och uppdragsgivare för programmet är Stefan Gunnarsson med stöd av Patrik Gröndahl. Ett tiotal RC-konsulter är engagerade i programmet. Hittills har Martin & Servera genomfört sexton tredagarsprogram, med efterföljande uppföljningsdag en dryg månad senare. Som stöd i utvecklingen arbetar man även med en speciell webblösning och mobilapp (Viary) för kommunikationen i gruppen och med handledarna.