Collaborative Skills Climate Survey™

Människors förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer har betydelse för varje organisations framgång. I organisationer med en komplex verksamhet och/eller där människor i hög grad är beroende av varandra krävs en extra stor grad av samarbetsförmåga bland medarbetarna för att organisationen ska kunna fungera väl.

Läs mer