Element B – certifiering av handledare

FIRO Element B – ett instrument för självskattning


Du har naturligtvis en föreställning om hur du fungerar tillsammans med andra människor – och om hur andra människor uppfattar dig. Om du är som de flesta andra funderar du över det ibland. Kanske skulle du vilja veta mera om det? Kanske du vill göra förändringar? Element B är ett instrument för självskattning, som kan ge dig ökad insikt om dig själv. I instrumentet tar du ställning till påståenden om ditt beteende mot andra och andras beteenden gentemot dig, som du ser det. Du kan gå igenom Element B på under en kvart och du kan räkna ut dina värden på kortare tid än så. Hur lång tid du sedan använder för att förstå dina värden och söker ta ställning till vad de betyder för dig och – kanske viktigast – vad du kan behöva göra med anledning av de insikter du fått är en helt annan sak! Att förstå dina siffror och besluta vad du vill göra underlättas erfarenhetsmässigt om du gör det i interaktion med andra människor – t.ex. vid ett handlett seminarium kring Element B.

Syftet är ökad medvetenhet


Element B är framför allt avsett att hjälpa användaren öka sin självinsikt. Till skillnad från de flesta andra liknande instrument har det inte utformats för att klassificera, diagnostisera eller förutsäga någonting. Det mäter inga absoluta och oföränderliga karaktärsdrag. De visar på hur användaren hittills valt att vara. Att förändra eller inte förändra någon av de siffror som instrumentet ger är fullt möjligt och helt och hållet användarens val.

Vill du själv leda seminarier där Element B används?


Det kan du göra om du skaffar certifiering som handledare av Element B. För certifiering krävs att du går igenom ett särskilt handledarseminarium – eller certifieringskurs – på två dagar, där du lär dig att hantera och tolka Element B. Därutöver krävs att du har god erfarenhet av att arbeta med utveckling av ledare och medarbetare.

 

Om FIRO Element B – Pär Larshans, personalchef på Max Hamburgerrestauranger

”Vi använder FIRO Element B löpande på olika nivåer i våra ledarutbildningar. Det är bra för att man får bekräftelse på hur man upplevs som ledare. Det blir början på en inre resa och blir ett sätt att stimulera medarbetarna att växa.”

”FIRO Element B har vi jobbat med i tre år. Där står frågor som ’varför beter jag mig som jag gör’ i centrum. När man accepterar sig själv som man är – inte perfekt, men ok – är det också lättare att börja förändra sitt beteende. Det kan handla om att man som chef ser att jobbet kräver något annat än det man gjort förut. Element B hjälper till att skapa en insikt om att det går att förändra sig själv om man vill.”
 

Om FIRO Element B – Eliisa Lönnborg, Verksamhetsansvarig, InfoKomp

”Element B var för mig en konkret, pedagogiskt bra upplagd utbildning, jag lärde mig massor på 2 dagar, både om mig själv och om Element B, fick på fötterna för att själv genomföra utbildningen en vecka senare med gott resultat.”

Tider under 2011

  • september 2011 – datum meddelas senare

Certifieringen genomförs av Leif Cervin. 

Seminariekostnad

 

9 000 kr exkl. moms (externat, kostnad för luncher och kaffe tillkommer).

 

 

 

Lämna ett svar