Förtroendefullt samarbete – seminarier

Radical Collaboration – Förtroendefullt Samarbete

Förhandling, konfliktlösning och långsiktigt relationsbyggande.

Ett utvecklingsprogram för alla de som har en roll där olika intressen kan skapa motsättningar. Förtroendefullt samarbete hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa konflikter. Programmet ger dig metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga relationer.

Genom effektivare samspel och en öppnare kommunikation kan man bygga långsiktiga relationer både inom och utanför organisationen.

Det här får du ut av programmet

  • Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende.
  • Reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer.
  • Ökad förmåga att förebygga konflikter.
  • Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.
  • Träning i att föra goda samtal.
  • Träning i att förhandla vid olika intressekonflikter.
  • Träning i konflikthantering.
  • En metod du kan använda direkt.

Unik kombination av ”hårt och mjukt”

Programmet bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder. Den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen. Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes” eller på svenska ”Vägen till Ja”. Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz.

Pedagogik

Seminariet omfattar tre dagar. Vi börjar med grunderna i de båda metoderna för att sedan bygga vidare steg för steg av förståelse och färdigheter. Vi arbetar också på kvällarna. För att maximera inlärningseffekten blandar vi olika lärmetoder såsom praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser, diskussioner i mindre grupper samt i storgrupp.

Tider under 2010

Här hittar du datum för konsultnätverkets seminarier i The Human Element och Radical Collaboration – Förtroendefullt Samarbete.

Handledarutbildning

Handledarutbildningar går i Sverige med jämna mellanrum. I övrigt finns det möjlighet att gå handledarutbildning i USA, se www.radicalcollaboration.com.

Förtroendefullt samarbete

Så här uttalar sig en av deltagarna vid ett företagsinternt seminarium:

Jim has an air of authority and knowledge that creates high expectations in his audience before he even starts his introduction and lecture. All of the Swedish participants that approached me afterward said that this “was really something extremely good” and most useful for them, both professionally and in their private lives.

Jim presented what he had to say with lots of empathy and in ways that made everyone start thinking, that is thinking before talking… In Sweden we have the word “afterthought” – but what it really means is ”think before acting”.

Karl Olsson, Chief Operating Officer, Adra Match ASA, Stockholm, Sweden

Namnet Förtroendefullt samarbete

Förutom på kursen är Förtroendefullt Samarbete också namnet på den svenska översättningen av boken Radical Collaboration. Den svenska boken kom ut i september 2006 på Studentlitteratur. Vill du beställa den? Klicka här!

Kanske vill du läsa ett smakprov från boken? Klicka här!

Passa också på att se våra intervjuer med Jim Tamm i amerikansk TV! Klicka här!

Beyond Conflict och Radical Collaboration är benämningar som används i USA och andra länder i världen på denna kurs – tidigare också i Sverige.

Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete

Vill du veta mer om upphovsmannen Jim Tamm, så klicka här.

För mer information kontakta Leif Cervin!