Grattis Lena Alfredius!

Lena Alfredius certifierades i början av januari 2018 av Jim Tamm till RC Master Trainer. Lena har genomfört två RCTC tillsammans med Jim i SAPA (HYDRO-koncernen) och en svensk handledarutbildning tillsammans med Elisabeth Flodin, och gå nu vidare med ytterligare en internationell RCTC inom YARA.