Jim Tamm

Radical Collaboration/Beyond Conflict (Förtroendefullt samarbete på svenska) hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa konflikter. Under detta seminarium går Jim Tamm igenom de olika stegen för att inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga långsiktiga relationer. Seminariet ges på engelska.

Jim Tamm är f.d. domare, gästföreläsande universitetslektor och expert på att skapa samarbetsinriktade arbetsrelationer. Han har arbetat med konflikthantering i mer än 35 år.

Radical Collaboration/Beyond Conflict – Förtroendefullt samarbete

Few things can sabotage the business faster than poor collaborative skills, and nobody accomplishes much alone these days, especially in a labor-management setting. It doesn’t work with manipulation – it only works through strong collaborative relationships.

In the late 1980s a pilot project, funded by the Hewlett Foundation and the State of California, aimed at teaching collaborative skills in adversarial employment environments, was able to produce dramatic and sustainable results that can easily be made applicable in any other organization.

California’s Public Employment Relations Board documented an average 67% reduction in conflict in 94 different organizations over three years. Independent research conducted by the Institute of Industrial Relations at the University of California, Berkeley documented a 69% reduction in adversarial relationships, and a 52% increase in high trust among participants.

The five essential skills that were found to be essential in building strong collaborative relationships also helped individuals from nine countries become almost 50% more effective at reducing their defensiveness and getting their interests met in conflict.

The five skills are:

  1. Collaborative Intention: Stay non-defensive and commit to mutual success in relationships.
  2. Truthfulness: Create a climate of honesty and openness that allows people to feel safe enough to discuss difficult issues.
  3. Self-Accountability: Take responsibility for the consequences of your actions.
  4. Self-Awareness and Awareness of Others: Know yourself and others well enough to explore difficult interpersonal issues.
  5. Problem- Solving and Negotiating: Negotiate your way through inevitable conflict.

In this seminar Jim Tamm, one of the designers of the California labor-management project, will guide the participants through these skills. Using a variety of teaching strategies such as brief lectures, interactive exercises, guided imagery, selfassessment checklists, small group planning sessions, large group debriefing sessions, and individualized action planning, the participants will see how subtle differences in their fundamental approach to problem solving either supports or sabotages their collaborative efforts.

Participants will be able to identify their own top three defensive behaviors blocking their effectiveness in collaborative relationships. This becomes an early warning system for participants. Participants will then learn several strategies for reducing their defensive behaviors. Participants will also learn the negotiation process that was most responsible for the dramatic success of this pilot project, by going through a planning process using one of their own current negotiations or conflicts.

Jim Tamm är f.d. domare, gästföreläsande universitetslektor och expert på att skapa samarbetsinriktade arbetsrelationer. Han har arbetat med konflikthantering i mer än 35 år. Han har medlat i över 2 000 arbetsmarknadstvister, och hanterat fler skolstrejker än någon annan i USA. Delstaten Kalifornien har uppmärksammat och hedrat honom för hans arbete som domare. Han är medförfattare till boken California Public Sector Labor Relations, en bok som sponsrats av The California State Bar Association och som i vida kretsar betraktas som den främsta uttolkaren av arbetsmarknads-lagstiftningen för den offentliga sektorn i Kalifornien. Han har också medverkat i boken The Human Element@Work, en bok som beskriver olika organisationsutvecklings-projekt runt om i världen.

Hans senaste bok Radical Collaboration, utgiven på Harper Collins och skriven tillsammans med Ron Luyet, blev en bästsäljare på Amazon.com redan fem veckor efter det att den gavs ut.

Jim Tamm är Vice President med ansvar för Business Development and Alliances i det internationella konsultföretaget BCon WSA International. Hans specialistområde är större förändringsprojekt med inriktning på att utveckla samarbetsinriktade företagskulturer, och att genomföra företagsinterna handledarutbildningar.