Leif Cervin intervjuar Jim Tamm

Ingen når i dag framgång på egen hand. Världen har blivit alldeles för komplex och sammankopplad för att individer ska kunna lyckas utan samarbetsförmåga. I den världen är det nödvändigt att forma allianser och att samarbeta i olika projekt – inom företag och mellan skilda organisationer. Förmågan att bygga långsiktiga relationer är både en nödvändighet och en framgångsfaktor.

”Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete” hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla din kompetens i att förebygga och lösa konflikter.

FIRO-teorin ur boken ”Förtroendefullt Samarbete”

Att förstå ditt eget beteende i relationer

Utdraget ur boken publiceras med tack till författarna Jim Tamm och  Ron Luyet samt Studentlitteratur!

Hur väl du lyckas göra effektiva val och leva ett autentiskt liv beror till stor del på
din förmåga att vara självreflekterande. Självkännedom är den viktigaste tillgången människor har för att leva tillfredsställande liv med en känsla av riktning och inflytande över vad som händer. Om man inte förstår sina egna känslor, rädslor, värderingar, avsikter och beteendemönster kan livet vara som en kork som guppar på havsytan. Detta kan innebära en spännande resa, men det kommer definitivt inte att ge en känsla av kontroll över det egna ödet. Sådana resenärer kommer alltid att vara lite förbryllade över hur deras liv utvecklas.

Fortsätt läsa

Jim Tamm

Radical Collaboration/Beyond Conflict (Förtroendefullt samarbete på svenska) hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa konflikter. Under detta seminarium går Jim Tamm igenom de olika stegen för att inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga långsiktiga relationer. Seminariet ges på engelska.

Jim Tamm är f.d. domare, gästföreläsande universitetslektor och expert på att skapa samarbetsinriktade arbetsrelationer. Han har arbetat med konflikthantering i mer än 35 år.

Fortsätt läsa

Judi Bell ger ett seminarium om FIRO i februari!

Judi Bell ger ett seminarium om FIRO i februari! Judi Bell, M.S., M.F.T., är en ytterst kompetent handledare och tränare när det gäller grupp- och individutveckling. Judi var i många år en nära senior medarbetare till Will Schutz, skaparen av FIRO-teorin och The Human Element. Will skrev om henne:

”There is no one whom I trust more to take the theory, my life’s work, expand upon it and innovate from it”.

Fortsätt läsa