FIRO-teorin ur boken ”Förtroendefullt Samarbete”

Att förstå ditt eget beteende i relationer

Utdraget ur boken publiceras med tack till författarna Jim Tamm och  Ron Luyet samt Studentlitteratur!

Hur väl du lyckas göra effektiva val och leva ett autentiskt liv beror till stor del på
din förmåga att vara självreflekterande. Självkännedom är den viktigaste tillgången människor har för att leva tillfredsställande liv med en känsla av riktning och inflytande över vad som händer. Om man inte förstår sina egna känslor, rädslor, värderingar, avsikter och beteendemönster kan livet vara som en kork som guppar på havsytan. Detta kan innebära en spännande resa, men det kommer definitivt inte att ge en känsla av kontroll över det egna ödet. Sådana resenärer kommer alltid att vara lite förbryllade över hur deras liv utvecklas.

Fortsätt läsa

Judi Bell ger ett seminarium om FIRO i februari!

Judi Bell ger ett seminarium om FIRO i februari! Judi Bell, M.S., M.F.T., är en ytterst kompetent handledare och tränare när det gäller grupp- och individutveckling. Judi var i många år en nära senior medarbetare till Will Schutz, skaparen av FIRO-teorin och The Human Element. Will skrev om henne:

”There is no one whom I trust more to take the theory, my life’s work, expand upon it and innovate from it”.

Fortsätt läsa