FIRO-teorin ur boken ”Förtroendefullt Samarbete”

Att förstå ditt eget beteende i relationer

Utdraget ur boken publiceras med tack till författarna Jim Tamm och  Ron Luyet samt Studentlitteratur!

Hur väl du lyckas göra effektiva val och leva ett autentiskt liv beror till stor del på
din förmåga att vara självreflekterande. Självkännedom är den viktigaste tillgången människor har för att leva tillfredsställande liv med en känsla av riktning och inflytande över vad som händer. Om man inte förstår sina egna känslor, rädslor, värderingar, avsikter och beteendemönster kan livet vara som en kork som guppar på havsytan. Detta kan innebära en spännande resa, men det kommer definitivt inte att ge en känsla av kontroll över det egna ödet. Sådana resenärer kommer alltid att vara lite förbryllade över hur deras liv utvecklas.

Eftersom relationer till andra spelar en viktig roll i varje människas liv (annars hade du inte läst den här boken), hjälper det också att ha insikter om grundläggande mänskliga problem, motiv, rädslor, känslor och de beteendemönster som dessa leder till hos andra. Enbart självkännedom är som att klappa händerna med en hand. Om empati och förståelse för andra saknas är framgångsrika relationer inte särskilt troliga.

De flesta framgångsrika försök att skapa samarbetsinriktade klimat i organisationer har utgått från en grund av ökande självkännedom. Att bara bygga upp grundläggande färdigheter utan känslomässigt djup kan göra sitt, men i de flesta
fall kommer det inte att leda till en mer samarbetsinriktad kultur i en organisation.

Det finns en mosaik av verktyg, psykologiska system och program som kan användas för att hjälpa människor utforska sina egna nivåer av medvetenhet. Många av dessa har varit till hjälp i vårt arbete. Vi tror fullt och fast att all självutforskning
är av värde och till hjälp, och vi uppmuntrar läsare att satsa på vilken metod som helst som fångar deras intresse.

FIRO-teorin ur boken ”Förtroendefullt Samarbete”