Element B Certifiering med Leif Cervin

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 6 februari, 2012
till 7 februari, 2012
Hela dagen

Plats
Piperska muren

Kategorier Inga Kategorier


FIRO Element B – ett instrument för självskattning

Hur fungerar du i förhållande till andra? Hur uppfattar andra personer dig?

FIRO Element B är ett instrument för självskattning. Det kan ge dig ökad insikt om dig själv. I instrumentet tar du ställning till påståenden om ditt beteende mot andra och andras beteenden gentemot dig, som du ser det. Du kan gå igenom Element B på under en kvart och du kan räkna ut dina värden på kortare tid än så. Hur lång tid du sedan använder för att förstå dina värden och söker ta ställning till vad de betyder för dig och – kanske viktigast – vad du kan behöva göra med anledning av de insikter du fått är en helt annan sak! Att förstå dina siffror och besluta vad du vill göra underlättas erfarenhetsmässigt om du gör det i interaktion med andra människor – t ex vid ett handlett seminarium kring FIRO Element B.
FIRO Element B kan utmärkt väl användas som ett fristående självskattningsinstrument i samband med teambuilding, ledarutveckling, kompetensutveckling och annan personlig utveckling.

Syftet är ökad medvetenhet

Element B är framför allt avsett att hjälpa användaren öka sin självinsikt. Till skillnad från många andra liknande instrument har det inte utformats för att klassificera eller etikettera beteenden. Det mäter inga absoluta och oföränderliga karaktärsdrag. Det visar på hur användaren hittills valt att vara. Att för- ändra eller inte förändra något av de beteenden som instrumentet påvisar är fullt möjligt och helt och hållet användarens val.

Bookings

Bokningen är stängd för detta event.

Lämna ett svar