Jim Tamm

Radical Collaboration/Beyond Conflict (Förtroendefullt samarbete på svenska) hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa konflikter. Under detta seminarium går Jim Tamm igenom de olika stegen för att inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga långsiktiga relationer. Seminariet ges på engelska.

Jim Tamm är f.d. domare, gästföreläsande universitetslektor och expert på att skapa samarbetsinriktade arbetsrelationer. Han har arbetat med konflikthantering i mer än 35 år.

Fortsätt läsa

Judi Bell ger ett seminarium om FIRO i februari!

Judi Bell ger ett seminarium om FIRO i februari! Judi Bell, M.S., M.F.T., är en ytterst kompetent handledare och tränare när det gäller grupp- och individutveckling. Judi var i många år en nära senior medarbetare till Will Schutz, skaparen av FIRO-teorin och The Human Element. Will skrev om henne:

”There is no one whom I trust more to take the theory, my life’s work, expand upon it and innovate from it”.

Fortsätt läsa