Sommarmeddelande från The Human Element Sweden

Extra Nätverksträff den 25 augusti

En extra Nätverksträff arrangeras i nu augusti – om en månad – på Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm, den 25 augusti. Vi börjar kl. 0930 och håller på till kl. 1700.

På förmiddagen ligger fokus på kvalitetsfrågor för THE-handledare. Efter lunch berättar Jim Tamm om nyheter i Radical Collaboration och om RC klimatundersökning. Vi kommer också att arbeta i små grupper med “hands on” träning på anonymiserat RC-material (klimatundersökningen) som använts i olika företag. Tanken är att du skall lära dig hur det går till att hantera indata och utdata och förstå vad som sker.

Läs mer

Collaborative Skills Climate Survey™

Människors förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer har betydelse för varje organisations framgång. I organisationer med en komplex verksamhet och/eller där människor i hög grad är beroende av varandra krävs en extra stor grad av samarbetsförmåga bland medarbetarna för att organisationen ska kunna fungera väl.

Läs mer