Nätverksbrev nr 1/07

jim2

Radical Collaboration vinner terräng

Jim Tamm höll ett välbesökt – nära 100 personer – halvdags seminarium i Stockholm den 23 januari 2007 om Radical Collaboration. Jim var i toppform och förmedlade sitt budskap med bravur. Arrangörer var Studentlitteratur och THE Sweden.

Vad har hänt? Vad har varit?

Jim Tamm höll ett välbesökt – nära 100 personer – halvdags seminarium i Stockholm den 23 januari 2007 om Radical Collaboration. Jim var i toppform och förmedlade sitt budskap med bravur. Arrangörer var Studentlitteratur och THE Sweden.

Dagen innan, den 22 januari anordnade THE Sweden ett handledarmöte med Jim och ett 15-tal handledare. Frågor som diskuterades var de ny modulerna i Radical Collaboration, marknadsföring av RC och deltagarnas erfarenheter av att jobba med RC.

Veckan före dessa evenemang handledde Jim en kurs för blivande handledare i
Radical Collaboration i Dömle i Värmland. 23 personer certifierades, nämligen:

Andersson Kristin

Andrén Hans

Bauer Alpsjö Gabriella

Björklund Per

Elvelo Theresia

Francke Göran

Green Ingegerd

Hjelm Conny

Ivansson Andreas

Jansson Magnus

Jungerfelt Peter

Karlsson Kurt

Lindgren Anders

Lindsjö Ronny

Nordström Paul

Norrby Elisabeth

Olofsson Jan

Parsberg Cecilia

Pettersson Britt-Marie

Thunström Annika

Utterdahl Monica

Wallberg Ethel

Zandrén Stig

Arrangör i Dömle var Kommunikationsutveckling AB/Björn Jungeröd.

Inalles finns nu i Sverige 64 certifierade handledare i Radical Collaboration. Se hela listan på hemsidan.

Från Stockholm reste Jim till Holland där han gav tre seminarier – två öppna och ett företagsinternt Även i Holland blev hans framträdanden framgångar med mycket nöjda deltagare.

Vad kommer?

Jim Tamm

I början av februari finns Jim i Norge, där han skall hålla en tre dagars RC företagsintern workshop för ett 50-tal deltagare och sedan ytterligare ett par öppna marknadsföringsseminarier. Arrangör är The Human Element Norway.

Jim återkommer till Sverige ytterligare några gånger under året. I början av maj kommer han för några möten och seminarier. I augusti leder han ytterligare en handledarutbildning.

Du kan klicka här för ytterligare information om Radical Collaboration och om seminarier och handledarutbildning.

Radical Collaboration i moduler

De fyra nya modulerna finns nu till försäljning på engelska till certifierade handledare. Arbetet med att översätta dem till svenska pågår.

Även den engelskspråkiga Radical Collaboration Workbook finns nu till försäljning.

  • l Module 1 – Radiant Transit Exercise
  • l Module 2 – Exploring Defensiveness
  • l Module 3 – Interest-Based Negotiations and Problem Solving
  • l Module 5 – Exploring Interpersonal Rigidities
  • Using FIRO Theory & FIRO Element B

Judi Bell

The Human Element Sweden anordnar tre spännande seminarier med Judi Bell i mars!

  • 19 mars – Taking the Cork off the FIRO Theory
  • 20-21 mars – Shadowing – en metod för avancerad coaching
  • 26-30 mars – Diminish Your Defensiveness

Välkommen! Du kan läsa mer om seminarierna på
www.thesweden.se/ och på www.relationshipsthatwork.com/

Ett speciellt utskick om Judis seminarier planeras till den kommande veckan