THE/RC Nyhetsbrev hösten 2007

THE/RC Nyhetsbrev hösten 2007

The Human Element® och Förtroendefullt Samarbete/Radical Collaboration®


Det var ett tag sedan vi hördes av! Det innebär inte att det är lugnt. Tvärtom! Just nu genomförs det fler THE- och RC-seminarier än någonsin, som öppna seminarier men framförallt som interna seminarier i företag, kommuner, landsting och i statliga myndigheter. Jag vet också att några nya tidskriftsartiklar är i vardande om både THE och RC – Förtroendefullt Samarbete.

Förtroendefullt Samarbete – Radical Collaboration (RC)

Den tillämpning av The Human Element som just nu syns mest med flest aktiviteter är Förtroendefullt Samarbete. Det beror inte minst på den energi som Jim Tamm lägger ned på sin produkt. Jim har besökt oss 3 gånger i år och är en fantastisk ambassadör och inspiratör för oss alla!

Certifierade RC-handledare

Under det senaste året har ett 40-tal nya utbildats och certifierats i Sverige. Senast skedde det i augusti vid en internatutbildning i Värmland med deltagare från Sverige, USA, Nya Zeeland, Japan och Finland. Det var fullbokat och sammanlagt certifierades 23 personer.

Certifierade Dömle augusti 07 

Bilden visar glada kursdeltagare i Värmland.

Totalt finns nu i Sverige 82 certifierade handledare. Förteckningen över dem hittar du genom att klicka här .

 

  

Ny handledarutbildning i Förtroendefullt Samarbete – Radical Collaboration

En ny certifierande handledarutbildning kommer att genomföras i Sverige den 13-19 januari 2008. Jag ser redan nu att den kommer att bli övertecknad. Om du vill certifiera dig som handledare då bör du ta kontakt med mig snarast!

RC-seminarier i Stockholm

Jim Tamm var i Sverige för att leda kursen i Värmland. I anslutning till certifieringskursen genomförde han två halvdags-seminarier i Stockholm som en marknadsföringsinsats. Det första, den 22 augusti, var ett samarrangemang med IHM Business School och Studentlitteratur och lockade c:a 75 deltagare. Det andra, den 23 augusti, anordnades tillsammans med Facilitatorhuset och attraherade ett 40-tal personer, de flesta konsulter i Facilitatorhusets nätverk.

Seminarium i Göteborg i januari 2008

Seminarieinbjudan 
Jim Tamm ger ett nytt seminarium i Göteborg den 21 januari 2008. För dig som ännu inte träffat eller hört Jim kan jag berätta att han är en mycket skicklig föreläsare och handledare. För seminarieinbjudan – klicka här! Som jag sagt tidigare till många i nätverket: Tag med dig dina kunder och kom som en del i din marknadsföring!

 

 

 Ny folder om Förtroendefullt Samarbete

Jim Tamm folder Du kan ladda ned vår nya folder om Förtroendefullt Samarbete från hemsidan. Foldern är en översiktlig beskrivning av RC och ett utmärkt verktyg att använda i din marknadsföring. Är du intresserad av att trycka den med din egen logotype på? Tag kontakt med mig i så fall!

 

 

 

The Human Element – kärnan (THE)

THE Handledarutbildning (tidigare THE Phase II)

I våras genomfördes ytterligare en THE Handledarutbildning i Sverige. Det var fjärde året i rad som vi kunde genomföra en sådan utbildning i Sverige. Ethan Schutz har nu aviserat vissa förändringar i den framtida handledarutbildningen. När jag träffar honom i New York den 26 oktober avser jag ta reda på mer. Jag återkommer efter det mötet med information.

The Human Element International Update

Årets THE International Update arrangeras den 1 – 4 november utanför New York, USA. Årets tema är coaching.

Denna gång har de amerikanska arrangörerna – BCN – valt att vidga kretsen av inbjudna; träffen är således öppen inte enbart för certifierade handledare utan för alla som deltagit i något seminarium i The Human Element eller i någon THE-tillämpning Vad det innebär får vi se under träffen! Uppenbarligen är nyckelordet Inclusion!

Intresserad? Seminarieinbjudan finns på hemsidan under Senaste nytt.

Själva anmälningsblanketten från BCN finns här . Där hittar du BCN:s nya nyhetsbrev Connect och den nya hemsidan. Registrera dig!

Årets svenska Nätverksträff

Årets svenska Nätverksträff anordnas den 11 december på Piperska Muren i Stockholm. Det mötet vill vi ha mer koncentrerat kring professionella frågor; det är därför öppet bara för certifierade handledare i The Human Element eller Förtroendefullt Samarbete/Radical Collaboration®

Som vanligt räknar vi med ett intressant dagsprogram med förberedda punkter och spontant identifierade ämnen samt ett kvällsprogram med mat och mingel. Vi återkommer med mer information om programmet senare under hösten.

Certifiering i FIRO Element B

Element-B
Som alla i nätverket vet är FIRO Element B ett oerhört bra självskattningsinstrument att använda i både kortare och längre konsultinsatser. 

Vi erbjuder sedan några år icke THE-certifierade konsulter en möjlighet att använda Element B utan att genomgå fullständig THE-certifiering.

Om du vet någon som är intresserad av att bli certifierad handledare i Element B kan du informera om att vi arrangerar tvådagars-kurser för det. En sådan ges som externat i Stockholm den 7-8 februari 2008. Du kan snart läsa mer om det på vår hemsida.

Seminarier och material m.m.

Arbetsbok

Den reviderade arbetsboken i Förtroendefullt Samarbete och de nya modulerna finns nu att köpa online för certifierade handledare. Gå in på hemsidan , och beställ!

Förtroendefullt samarbete

Materialet finns både på svenska och engelska.

Foldrar och artiklar

Du har väl sett att det på hemsidan finns bra foldrar? De rör FIRO-teorin, Will Schutz, The Human Element, Förtroendefullt Samarbete och FIRO Element B.

Du kan lätt ladda hem dessa och skriva ut dem. Foldrarna är utmärkt material att använda i din marknadsföring. På hemsidan hittar du också en hel del artiklar om The Human Element och Förtroendefullt Samarbete/Radical Collaboration®.

Öppna Seminarier i The Human Element och Förtroendefullt Samarbete

På vår hemsidas förstasida har vi lyft fram länken till kalendariet över nätverkets grundkurser och handledarutbildningar. Nu kan du och dina potentiella kunder enkelt klicka upp hemsidan för resp. konsult och arrangör under rubriken Öppna seminarier. Klicka här får du se! 

Planerar du att ge öppna seminarier? Tag då kontakt med mig, så ser jag till att du och dina seminarier kommer med i kalendariet.

Njut av hårt arbete och en vacker höst.

Leif