Nätverksträffen 8 december på Piperska Muren

piperska

Vi var ett 25-tal deltagare som samlades till Nätverksträff den 8 december på Piperska Muren. En mycket inspirerande dag! Ron Luyet, Celeste Blackman och Jim Tamm gav en över­blick av och presenterade erfarenheter från det nya Green Zone Culture Leadership Program som de nu utvecklar. Stora delar av eftermiddagen ägnades åt olika övningar för att utveckla grön zon-tänk! Programmet kommer att vara indelat i fyra moduler : 3+2+2+1 dagar under en sex månaders period.
En certifieringsutbildning, 2-3 dagar, planeras i oktober 2016. Basen är att man är certifierad RC-handledare. Mer info om programmet kommer en bit in på det nya året.

Jacksonville

Planering inför nätverksträffen, Jacksonville, Florida. Från vänster: Leif Cervin, Celeste Blackman, Ron Luyet och Jim Tamm.

Enrichment Days 2015 i Stockholm

enrichment-grupp

Enrichment Days med Ron Luyet på Piperska muren, 19-20 oktober. Det är numera en tradition, sedan 2008, och oerhört uppskattade utvecklingsdagar för THE- och RC-handledare. Håll ögonen öppna och missa inte Enrichment Days 2016!

Stående från vänster: Ron Luyet, Elisabeth Flodin, Stig Zandrén, Christina Polbring, Svante Ljungberg, Vivianne Thomsson, Magdalena Musiala, Sandra Oldenburg, Peter Axelsson, Lars-Erik Jonsson, Kurt Karlsson, Magdalena Helander, Eva Stenby Carlsen och Emma Rosqvist. Längst fram och sittande: Leif Cervin. Nedan: Ron och Leif med vänner..!

 

enrichment-ron-leif-2015

Nya handledare i Förtroendefullt samarbete

RC Bommersvik 2015

Den 22 augusti 2015 certifierades åtta nya handledare i Förtroendefullt samarbete på Bommersvik.

Stående från vänster: Leif Cervin, Petra Lindberg, Joakim Lönn, Git Sköld, Svante Ljungberg, Maria Krook Wetterdal, Elisabeth Flodin, Mis Segebo, Christina Halldin, Jim Tamm, Maria Pålsson, Magnus Dagman.

Handledare

Handledare för certifieringen var Mis Segebo & Elisabeth Flodin.