FIRO-teorin ur boken ”Förtroendefullt Samarbete”

Att förstå ditt eget beteende i relationer

Utdraget ur boken publiceras med tack till författarna Jim Tamm och  Ron Luyet samt Studentlitteratur!

Hur väl du lyckas göra effektiva val och leva ett autentiskt liv beror till stor del på
din förmåga att vara självreflekterande. Självkännedom är den viktigaste tillgången människor har för att leva tillfredsställande liv med en känsla av riktning och inflytande över vad som händer. Om man inte förstår sina egna känslor, rädslor, värderingar, avsikter och beteendemönster kan livet vara som en kork som guppar på havsytan. Detta kan innebära en spännande resa, men det kommer definitivt inte att ge en känsla av kontroll över det egna ödet. Sådana resenärer kommer alltid att vara lite förbryllade över hur deras liv utvecklas.

Fortsätt läsa

THE nyhetsbrev UGL februari 2008

THE nyhetsbrev UGL februari 2008

Dear UGL Trainer,

Did you know that after 50 years of FIRO®
Theory its applications are still growing dramatically in Sweden? This
is presenting trainers and consultants with exciting new business
opportunities. If you want to expand your training practice using a
theory you’re already familiar with, please seriously consider this
invitation.

Fortsätt läsa