Ragn-Sells

Ragn-Sells vill få fler hållbara ledare

Sedan 2015 har cirka 250 personer gått Ragn-Sells interna utbildning i Förtroendefullt samarbete. Målet är att skapa hållbara ledare som i sin tur skapar förtroendefulla relationer med sina medarbetare.

Läs mer om hur Ragn-Sells arbetar med programmet >>

Läs också om vilken nytta Erik Gustafsson, avdelningschef vid Ragn-Sells anläggning Häradsudden som gick utbildningen i Förtroendefullt samarbete för ett och ett halvt år sedan, har haft av det, både i jobbet och privat >>