SSG

Alla medarbetare går utvecklingsprogram under ledning av Masarin Consulting Group

Med byggstenar från både The Human Element och Förtroendefullt samarbete (Radical Collaboration) har Masarin Consulting Group skräddarsytt ett program för SSG som erbjuds alla anställda, både chefer och medarbetare.

– Från ledningens sida ville vi att alla i personalen skulle ha samma utgångspunkt när de kom till arbetet, enligt Malin Lundgren, HR-chef på SSG. Det var viktigt att även våra anställda hade en bra plattform att stå på. Det är summan av våra relationer som utgör grunden för vår framgång.

Läs mer om Masarins arbete tillsammans med SSG >>