Den Goda Organisationen

Detta blev Will Schutz sista bok. Han presenterar här en sammanhållen bild av sitt livsverk The Human Element. Originalets titel säger mera om innehållet: The Human Element. Productivity, Self-Esteem and the Bottom Line. Budskapet är att självinsikt och människans självkänsla är nyckeln till att lösa organisatoriska problem. Den organisation, som tar till sig The Human Element som modell skall finna att det inte bara leder till god kommunikation mellan människor utan också slår igenom i såväl produktivitet som lönsamhet.Den goda organisationen innehåller skattningsinstrument och andra övningar, som syftar till att öka vår medvetenhet, arbeta bort vår rädsla för konflikter och våra svårigheter att avsluta projekt. Boken presenterar grunddragen i The Human Element, som kan ses som en syntes av de viktigaste dragen i den beteendevetenskapliga utvecklingen från 50-talet fram till i början av 90-talet.

Boken kom i svensk översättning på Natur och Kultur 1997.

Den mycket framgångsrike företagsledaren Lee Iacocca har sagt:
”All affärsverksamhet går egentligen att sammanfatta med tre ord: people, product, profit. Människan är viktigast. Utan ett bra team går det inte att göra mycket åt de andra.”
The Human Element fokuserar just människan. Filosofin bygger på några grundläggande principer, bl.a.:

 • Jaget (min självbild) är kärnan i människans sätt att fungera
 • Optimala lösningar av olika problem med ledarskap och en organisations funktion kräver av människorna i organisationen att de utvecklar självkännedom; det är det första steget
 • Fördjupad självkännedom ger ökad möjlighet att acceptera sig själv och därmed möjlighet till ökad självaktning
 • Individer som ökar sin självkännedom och sin självaktning kan förbättra sina relationer till medarbetare; de kan bli öppnare och uppriktigare. Den energi, som dittills krävts för att vara defensiv, försvarsinriktad och undanhållande och som slösats på hantering av problem som hindrar gott samarbete kan i stället användas till produktivt arbete

Detta är principiellt enkelt. Boken visar hur det kan ske i praktiken.

Boken innehåller både teorier – ”Det finns inget så praktiskt som en god teori” sade en gång Kurt Lewin – många praktikfall och en del övningar att utföra.
Kärnfrågorna är hela tiden:

 • Beteende
 • Känslor
 • Relationer mellan människor och
 • Beslutsfattande

Will Shutz uppmanar oss att utforska vad som händer om vi:

 • Minskar vårt försvarsbeteende och kommunicerar öppet och ärligt med varandra
 • Minskar syndabockstänkandet och förstår hur vi alla – jag också –bidrar till vad som sker
 • Minskar självbedrägeriet, ser till vårt inre och lär känns oss själva

Han inviterar oss också att närmare undersöka våra egna val och möjligheter att styra våra egna liv.

Pris 285 kr inkl moms och frakt

Den amerikanska utgåvan kostar inbunden 350 kr inkl moms och frakt.

Den finns nu också häftad med ett nyskrivet förord av Ethan Schutz. Priset för denna utgåva är 250 kr inkl moms och frakt.