FIRO

a Three-Dimensional Theory of Interpersonal Behavior

Detta är Will Schutz allra första bok, skriven ungefär när han fyllde trettio år. Det är här han presenterar sin allra mest grundläggande upptäckt – FIRO-teorin. De som ägnar sig åt beteendevetenskap i världen fick här ett helt nytt och annorlunda verktyg för att beskriva och förstå mänskliga relationer. FIRO har sedan dess en egen plats i beteendevetenskapen.

Boken innehåller partier, som kan sägas vara lättillgängliga, men är i grunden en vetenskaplig framställning med formkrav, många tabeller och en hel del matematiska formler. Där finns också redogörelser för hur forskningsarbetet, som ledde fram till teorin, var upplagt.

Den som vill gå på djupet i sitt FIRO-kunnande bör förstås läsa boken.

I original 1958, Holt, Rinehart and Winston.
Nytryck 1989, Will Schutz Associates, Inc.

Pris 250 kr inkl moms och frakt