Förtroendefullt samarbete®

– Radical Collaboration®

Arbetsbok Förtroendefullt Samarbete

Den svenska versionen av Radical Collaboration Workbook finns nu tillgänglig och säljs i paket tillsammans med svenska versioner av FIRO Element B, övningsmaterial och väggschema FIRO Element B.

Modul 1 – Storstads Busstransporter

Förtroendefullt Samarbete

Den svenska versionen av Radical Collaboration Module 1 finns nu tillgänglig och säljs i paket tillsammans med svenska versioner av övningsmaterialet.

Modul 2 – Utforska dina försvarsmekanismer

Förtroendefullt Samarbete

Den svenska versionen av Radical Collaboration Module 2 finns nu
tillgänglig.

Modul 3 – Intressebaserad problemlösning och förhandling

Förtroendefullt Samarbete

Den svenska versionen av Radical Collaboration Module 3 finns nu tillgänglig och säljs i paket tillsammans med svenska versioner av övningsmaterialet.

Modul 5 – Utforska dina rigiditeter med hjälp av FIRO och FIRO Element B

Förtroendefullt Samarbete

Den svenska versionen av Radical Collaboration Module 5 finns nu
tillgänglig och säljs i paket tillsammans med FIRO Element B.

Certifiering krävs

För att köpa självskattningsinstrument och utbildningsmaterial krävs generellt certifiering som handledare i The Human Element. För instrumentet FIRO Element B gäller speciellt att certifierade handledare i FIRO Element B – en kortare kurs – kan köpa detta instrument via The Human Element.