Förtroendefullt samarbete®

 – att bygga långsiktiga relationer

James W. Tamm har som tidigare domare och numera konsult lång erfarenhet av konflikthantering och medling, särskilt på den amerikanska arbetsmarknaden.

Ronald J. Luyet är licensierad psykoterapeut och har lång erfarenhet av att bygga upp högpresterande arbetslag och att lära ut färdigheter i konflikthantering och samarbete.

Både Jim och Ron har positioner som Vice President i det internationella konsultföretaget Business Consultants Network, Inc.

Beställ boken här!

Kanske vill du börja med att läsa ett smakprov ur boken? Varsågod, klicka här!

”Ingen når idag framgång på egen hand”

Världen har blivit alldeles för komplex och sammankopplad för att individer ska kunna lyckas utan samarbetsförmåga. Därför är det nödvändigt att forma allianser och att samarbeta i olika projekt – inom företag och mellan skilda organisationer. Förmågan att bygga långsiktiga relationer är både en nödvändighet och en framgångsfaktor.

Boken hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla din kompetens i att förebygga och lösa konflikter. Dessutom kan den öka din förmåga att skapa goda relationer, både professionella och personliga. Jim Tamm och Ron Luyet kommer att visa dig hur du kan hitta möjligheterna inom dig själv. Förtroendefullt samarbete innehåller genomtänkta övningar och verktyg som kan användas enskilt eller i grupp.

Verkligt samarbete börjar inom individen. Du behöver fem personliga färdigheter. Fyra av dem är vilja till samarbete, öppenhet, personligt ansvar samt självkännedom och förståelse av andra. Den femte färdigheten handlar om problemlösning. Författarna lär dig att förhandla och lösa konflikter med en mycket effektiv metod: det intressebaserade förhållningssättet till problemlösning.

Bokens budskap bygger på Will Schutz välkända FIRO-teori, som förklarar hur våra inbördes relationer fungerar. Teorin identifierar tre dimensioner av mänskligt beteende – Tillhöra, Kontroll, Öppenhet.

Rigida beteenden i dina relationer är fienden. Det som orsakar problem är oförmågan att fungera effektivt bortom dina preferenser när det gäller Tillhöra, Kontroll och Öppenhet. Genom att bli mer medveten om dina försvarsbeteenden och rädslor kan du minska din rigiditet.