Böcker

– Lästips

Den som vill ha en bra beskrivning över The Human Element som metod eller filosofi kan läsa ”Den Goda Organisationen”, som ger en bra överblick. Boken ”FIRO” är ett vetenskapligt verk. Det är inte särskilt lättillgängligt. Kapitel 2 och 3 i ”FIRO” ger dock en bra beskrivning över hur FIRO-teorin växte fram. Böckerna ”Joy” och ”Here comes Everybody” är fortfarande spännande för dem som arbetar med t ex visualiseringar och kroppsövningar för utveckling av individer och grupper.

Boken ”Elements of Encounter” ger ramen för vad encounter-grupper är och beskriver hur man lämpligen arbetar med och i sådana grupper. Många tycker att Wills mest spännande bok är Profound Simplicity. Det är hans mest filosofiska bok. I den presenterade han ett antal principer som ett vidgat synsätt att se på människor och mänskligt samspel som t ex sanning och öppenhet, egna val och helhetssyn.

Inköp av böcker

Boken Den Goda Organisationen går att köpa i den svenska bokhandeln. I övrigt hänvisas till www.bconwsa.com eller till antikvariat (t.ex. Amazon)